Туберкулозата е животозастрашаващо заболяване, протичащо с бактериална инфекция, причинявана от Mycobacterium tuberculosis, или бацил на Кох. Причинителят се разнася по въздушно капков nът и заразяването става много лесно след контакт с болен или преносител. За радост, в около 90% от случаите заразяването с туберкулозни бактерии може да не провокира инфекция, а микроорганизмите да изпаднат в т.нар. латентна фаза.

 

В опрделени случаи обаче, най-вече при имунен срив, причинителите може да се активират и да се развие активна туберкулоза със сериозна бактериална инфекция. Точно в тази фаза заболяването е най-опасно, а и най-заразно.


 

Около 20% от контактувалите с болен с активна туберкулоза се заразяват и също развиват заболяването. През последните години учените насочваха усилията си към разработване на ефективни методи за профилактика при хора, редовно контактуващи с болни от туберкулоза. И усилиятаи м вече дават ефект. Проследяването на риска от развитие на туберкулоза след контакт с болен вече ще може да се осъществява много успешно.

 

Наскоро беше оповестено, че е разработен кръвен тест, който оценява риска от развитие на туберкулоза в рамките на 2 години напред във времето. Очаква се този тест да помогне за много по-успешната профилактика на туберкулозата при хора, контактували с болен, както и за спестявяне на ненужното антибиотично лечение при хора, при които има само съмнения за евентуално заразяване.

 

Новият тест е разработен от международен научен екип след дългогодишно сътрудничество и обмен на информация от различни проучвания по света. В основата на теста стои проследяване активността на няколко гени в ДНК, които имат участие в активирането на бактериите, причинители на туберкулоза, и излизането им от латентната фаза. Следенето активността на тези гени може да предвиди евентуалното активиране на туберкулозните бактерии за период от 2 години напред във времето.

 

Така ще се дава шанс за навременна профилактика за избягване активирането на болестта при хора преносители или контактували с болен.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Профилактиката на туберкулозата включва основно мерки за подсилване и поддържане на имунитета. В случаи на установяване на по-сериозен риск от развитие на туберкулоза се назначават и по-сериозни превантивни мерки, някои от които имат сериозни странични ефекти. Именно премахване нуждата от тези мерки е сред основните предимства на новия тест за ранна преценка на риска от туберкулоза. Този тест е много по-чувствителен от досега прилаганите и ще даде възможност сериозни превантивни мерки да се предприемат само при хора, които са изложени на най-висок реален риск от заболяването и то в рамките на цели 2 години напред във времето.

 

Ежегодно в глобален мащаб се установяват около 10 милиона нови случая на активна туберкулоза, а според официалните данни почти 2 милиарда души са преносители на Mycobacterium tuberculosis. Разработването на иновативния тест за ранно диагностициране на туберкулоза е първата по-значима стъпка през последните години по пътя към осигуряване на по-успешна превантивна грижа за този огромен брой хора.