Терапевтичният подход за лечение на туберкулоза в най-кратки срокове се състои от четири антибиотика с орално приложение. Има някои форми на туберкулозата, които са мултирезистентни и не отговарят на първата линия терапия от рифампицин и изониазид.

 

Нов терапевтичен протокол е бил изпитан при 301 пациенти, засегнати от мултирезистентна туберкулоза и резултатите са били представени на Световната конференция по респираторно здраве на 22 октомври от организация „Лекари без граници“, която е водила проучването.


 

Лечението включва бедаквилин, претоманид, линезолид и моксифлоксацин за период от шест месеца. Резултатите са много обнадеждаващи и 89% от пациентите са се излекували успешно, в сравнение с 52% излекувани пациенти в контролната група, на които им е било назначено стандартното препоръчително лечение от СЗО.

 

За излекувани са били считани всички пациенти, при които вече не са се наблюдавали бацили на Koch в храчките и които не са имали повече клинични изяви на заболяването.

 

Четирима пациенти от контролната група са починали от туберкулоза и при 40% от тях не са наблюдавани странични ефекти от лечението.

 

В групата, получила лечение по новия протокол, няма смъртни случаи и при 80% от пациентите не са наблюдавани странични ефекти.

 

Пандемията от COVID-19 е оказала значително негативно влияние върху усилията в борбата срещу туберкулозата. Смъртните случаи се увеличават за първи път от десет години насам и са достигнали 1,5 милиона.

 

При резистентната туберкулоза, броят на излекуваните пациенти е намалял с 15% за една година. Само на една трета от всички пациенти, които имат нужда от лечение, е била назначена ефективна терапия.

 

Проучването TB-Practectal е първото в света, което дава оценка на краткосрочното лечение на мултирезистентните форми на туберкулозата.

 

До преди години лечението на устойчивите форми на заболяването е било истинско предизвикателство, отнемало е много време и често се е оказвало неефективно.

 

Предишните терапевтични подходи обикновено са включвали антибиотици с инжекционно приложение, което значително е затруднявало правилната и редовната им употреба от пациентите, а с това и контролът на терапията.

 

Продължителността на лечението преди е стигала до 20 месеца, което значително е затруднявало редовната оценка на здравния статус на пациентите.

 

Според новите протоколи от 2020 г. насам СЗО препоръчва за лечение на мултирезистентните форми на туберкулоза назначаването на антибиотици с орално приложение за период от 9 до 18 месеца.

 

През март 2020 г., от организацията TB Alliance са обявени положителни резултати и до 90% ефективност на новия терапевтичен протокол, използван за период от шест месеца, който е включвал бедаквилин, претоманид и линезолид.

 

Основните предизвикателства пред новите терапевтични протоколи са преценката на съотношението полза-риск за пациента и стремежът към въвеждане на по-ниски дози.

 

 

Източници:

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1901814?articleTools=true

www.lemonde.fr