Нов вид лечение би могло да подобри състоянието на хора, които страдат от хронична болка в гърба и кръста.

 

Екип от изследователи от UNSW Sydney и Neuroscience Research Australia, съвместно с други специалисти от австралийски и европейски университети, разработват нов терапевтичен подход, който да промени начина на комуникация между зоната на болка и мозъка.


 

Проведено е проучване, в което са включени 276 души, разделени на две групи.

 

Едната преминава през 12-седмичен курс на сензомоторна преквалификация, а другата - 12 седмична плацебо програма.

 

При разглеждане на получените резултати, специалистите установяват клинично значим ефект върху интензитета на болката и тяхното увреждане. Участниците съобщават, че са по-щастливи, че степента на тяхната болка е по-ниска и качеството им на живот е по-добро.

 

Тези позитиви се наблюдават и в дългосрочен план. Освен това два пъти повече хора са напълно възстановени.

 

Много малко терапевтични методи за лечение на болка в кръста имат дългосрочни резултати. От проведеното изследване е установена възможността за подобряване в качеството на живот на хората за период от една година.

 

Специалистите разглеждат болката като модифицируем проблем на нервната система. Тъй като този вид оплакване е строго индивидуално, лечението съобразява съответната вариабилност на болката.

 

Целият гръб и кръстът на хората с хронична болка е уязвима част от тялото. С течение на времето гърбът става по-малко приспособен и начинът, по който се предават отделните сигнали между него и мозъка се нарушава по начини, водещи до усещане за още по-голяма уязвимост и необходимост от защита.

 

Лечението, което специалистите разработват, има за цел да прекъсне този самоподдържащ се цикъл.

 

Изследователите се стремят да разяснят на пациентите, страдащи от хронична болка, какви могат да бъдат последиците за тяхното здраве, според най-новите получени сведения за този проблем.

 

Втората им цел е да нормализират начина, по който гърбът и мозъкът комуникират помежду си, след което постепенно да възобновят нормалните защитни функции на тялото и възможността му за извършване на обичайни дейности.

 

Необходимо е провеждането на допълнителни изследвания, които да потвърдят получените резултати и освен това този метод на лечение да бъде тестван при различни условия и популации.

 

Проучването е публикувано в Journal of the American Medical Association.

 

Референции:

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2794765