Ново проучване, проведено в Англия от професор Саймън Хардинг и неговия екип, от университета в Ливърпул, предлага нов подход в скрининга на диабетната ретинопатия и показва как интегрирането на нови дигитални технологии води до по-добра медицина. Проучването е най-голямото по рода си – в него са участвали 4500 човека и e отнело 7 години. То цели да отговори на въпроса - по-подходящи ли са персонализираните или индивидуализирани прегледи от тези на годишен принцип.


Повече от 460 милиона хора живеят с диабет и се очаква броят да надмине 700 милиона, в следващите 35 години. Болестта причинява много усложнения, като диабетната ретинопатия. При нея, кръвните съдове на ретината, сетивната част на окото, се увреждат от повишеното количество захар в кръвта. Вследствие на това, перфузията на кръвта в ретината намалява, водещо до патологични отклонения или дори слепота. Обикновено пациентите не разбират за наличие на офталмологичен проблем, до появата на изменение в зрението, което обикновено е необратимо. За ограничаването на щетите се налагат по инвазивни методи, като вътреочна инжекция, лазерна операция или друга по-комплексна такава.


Пациентите, взели участие в проучването били разделени в контролна група и в група, с индивидуален/персонализиран подход. Контролната група продължила с прегледите, веднъж годишно, за ранно откриване на ретинопатия, което е и стандартния подход в момента. Другата група била подложена на нов иновативен подход – честотата на прегледите била определена от степента на увреждане, нивата на глюкозата и холестерола в кръвта и кръвното налягане. Данните били преработвани от софтуер и бил определян индивидуален подход за всеки.За високо рисковите били назначени прегледи на всеки 6 месеца, веднъж годишно били преглеждани тези, при които рискът бил среден и веднъж на две години тези, с нисък риск.


Проучването показало, че почти 82% от изследваните, били в ниско рисковата група и нуждата от прегледи била 43% по-ниска. Това би спестило много неудобства и финанси, както на болните, така и на държавата. Във високорисковите групи, по-рано били хванати застрашаващите зрението изменения, отколкото при тези в контролната група.


Според проф. Хардинг прегледите могат да спаднат с почти 8 милиона годишно. 


Проучването е представено в Diabetologiа