Нов метод, чрез който могат да се уловият над 50 вида рак, са разработили американски и британски изследователи. Те представят своята разработка в сп. Annals of Oncology.


Методът може да покаже наличие на раков процес много преди да се развили клинични признаци на заболяването, по които лекарите предполагат едно или друго заболяване докато стигнат до диагноза. 


Разработен е на базата ДНК, която се освобождава от туморните клетки и навлизат в кръвообращението. Тези частици са познати като свобовно от клетки ДНК (cfDNA). Трудността в разработката идва оттам, че освен от ракови cfDNA се отделя и от други клетки.


Учените са намерили начин как да отделят специфичното за раковите клетки cfDNA, използвайки съединения от метиловата група, което е свързано с туморния растеж. 


След като изолират cfDNA от кръвната проба и я предложат на секвениране, за да открият метилираните части, резултатите се подават за обработка на компютър, който разграничава cfDNA от ракови и неракови клетки. Впоследствие чрез компютърна програма може се определи дали пациентът е болен или не от рак и дори от какъв тип е раковото заболяване.


В изследването на екипа са използвани пробите на 4000 души, участвали в друго проучване. Повече от половината от тях били с диагноза рак. Имало е проби на над 50 вида рак


Методът е показал 93% точност на резултатите и 96% точност при разпознаването  откъде в тялото е тръгнало заболяването. 


Фалшиво позитивните резултати са били само 0,7%.


Надеждите са методът да позволи разработването на тест, който да се ползва като инструмент за ранен скрининг на рак.


В проучването са включени 12 от най-опасните видове рак, като рак на панкреаса, белите дробове, които често се откриват късно. При голяма част от тези онкологични заболявания няма кръвни тестове, чрез които да се идентифицират преди да се е развила сериозна симптоматика.