учени разработиха нов метод за предотвратяване нежеланите реакции от химиотерапия. Той се състои в прилагането на т. нар. „медикаментозна гъба” и представлява абсорбиращ полимер, който има за цел усвояване на остатъчното количество от химиотерапевтика преди да попадне в кръвообращението. В повечето случаи само част от медикамента стига до органа-„мишена”, където се разполага туморният процес, останалото количество чрез кръвното русло може да достигне до други органи и да доведе до увреждания.


Полимерът се поставя върху стената на кръвоносен съд и действа подобно на химиофилтър.
Голяма част от медикаментите за химиотерапия имат редица странични ефекти и имат потенциала да увреждат функцията на редица органи. Същевременно трябва да са дозирани в достатъчно количество, за да спрат растежа на туморни клетки и да ги унищожат.


Случаите на рак на черния дроб нарастват в световен мащаб. Вече се прилага т. нар. интраартериална химиотерапия, при която се вкарва медикаментът в главната артерия, която кръвоснабдява органа. По този начин се постига локално лечение, като същевременно се редуцира дозата и възможността за метаболизиране на активното вещество преди да достигне черния дроб.Проблемът произтича от последващото отделяне на остатъка от медикамента през чернодробните вени. Точно тук е и ролята на полимерния абсорбент, който улавя остатъчните молекули на активното вещество и не допуска проникването им в по-големите кръвоносни съдове.


Подобна технология може да бъде използвана и за лечение на мозъчни тумори или туморни формации в бъбреците. Изследователите от екипа са публикували резултатите от проучванията си на 9-ти януари в The journal ACS Central Science. При по-ранните тестове върху животни се доказва, че абсорбиращият агент улавя до 64% от неусвоените активни молекули от туморната формация.


Проблемите по разработката са били свързани с избора на подходящ абсорбиращ агент, който да бъде поставен в съдовата стена. От значение е полимерният цилиндър да пасва на диаметъра на съда, тъй като в противен случай активните молекули могат да преминават, без да взаимодействат с абсорбента и съответно да проникват в по-големи съдове, достигайки до сърцето и други органи.


Важно предимство на полимера е, че може да бъде приложен при различни видове тумори и за абсорбиране на различни химиотерапевтици. Учените предполагат и бъдещата роля на абсорбента при лечение със силно токсични антибиотици.