Изследователи от Каролинския институт откриха нов потенциален метод за справяне с усложненията появили се след прогресията на диабета.

 

Екипът от учени наблюдава начина и механизма, по който заболяването причинява увреждане на тъканите, когато нивата на кислород се понижат.


 

Според техните анализи за лечение на появилите се усложнения в резултат на диабета е възможно потискането на определен протеинов комплекс.

 

Диабетът е много често срещано заболяване, което се характеризира с прекалено високи нива на кръвната захар на човека.

 

При пациентите, страдащи от това заболяване, се забелязва свръхпроизводство на кислородни радикали, които могат да доведат до сериозни увреждания на различните тъкани.

 

Радикалите са силно химически активни и нестабилни атоми, молекули или йони със свободни валентни електрони.

 

В своето проучване изследователите включват 13 непушачи с диабет и 11 напълно здрави участника.

 

Включените хора в изследването са поставени в условия, водещи до лека и умерена хипоксия, общо пет пъти за един час.

 

Учените сравняват техни кръвни проби взети непосредствено преди и след поставянето им в по-екстремни условия. Получените резултатите показват, че хипоксията води до повишени нива на кислородни радикали сред доброволците с диабет, докато тези без заболяването не са засегнати.

 

Хипоксия-индуцируемия фактор-1 (HIF-1) е този, който помага на клетките да реагират в условия на недостиг на кислород.

 

Поради тази причина екипът предполага, че потискането на HIF-1 би могло да допринесе за свръхпроизводството на кислородни радикали.

 

Те откриват връзка между HIF-1, нивата на глюкозата и производството на кислородни радикали.

 

Изследователите откриват, че високите нива на глюкоза потискат HIF-1 както в хипоксичните клетки, така и други тъкани, чрез механизъм, който разчита на ензими, наречени HIF пролил-хидроксилази (PHDs). Тази репресия на HIF-1 от своя страна допринася за излишното производство на кислородни радикали.

 

Според получените от тях резултати възстановяването на функцията на HIF-1 намалява свръхпроизводството на кислородни радикали в клетките на различните тъкани и защитава от клетъчна смърт и наранявания.

 

След провеждането на последващи анализи и потвърждаването на теорията на изследователите от Каролинския институт, в бъдеще инхибиторите на HIF-1 могат да бъдат тествани като потенциални нови терапии за диабет.

 

Проучването е публикувано в сп. eLife.

 

Източници:

https://elifesciences.org/articles/70714