Екип от изследователи успешно разработи нов неинвазивен метод, с помощта на който да бъде идентифициран потенциалния причинител на хипертонията с минимални радиационни нива.

 

Завишената продукция на хормона алдостерон е вероятната причина за 10-15% от случаите на повишено кръвно налягане. Този хормон повлиява водно-солевия баланс на човешкия организъм.


 

Промените в продуцирането на алдостерон могат да се появят в резултат на наличен надбъбречен аденом. Надбъбречният аденом представлява тумор, който води до промяна в производството на алдостерон в тялото.

 

Наличните до момента методи за диагностика на този вид онкологично заболяване са инвазивни. То се извършва чрез взимане на проби от кръвта, която напуска надбъбречната жлеза.

 

Дълги години неинвазивната алтернатива, използвана за измерване на усвояването на холестерола, който е предшественик на алдостерона, е прилагана от радиолози.

 

Те използват сложен метод с йоден агент. Освен това се налага пациентите да приемат стероиди в продължение на една седмица преди извършването на образната диагностика. В резултат на което пациентите са изложени на големи количества радиация.

 

Медицински екип от Мичиган, който е ръководен от д-р Алън Брукс - асистент научен сътрудник, разработва реагент, който би могъл да замени йода. Това е радиоизотопът флуор-18, който е използван при PET сканиране.

 

Специалистите установяват, че методът води до излагане на значително по-ниски нива на радиация и може да подобри скрининговите методи, които се прилагат при хипертония, свързана с алдостеронови аденоми.

 

Този нов неинвазивен метод на диагностика, ще позволи на специалистите да проверят дали производството на алдостерон е необичайно, без да причини значителна вреда на пациентите. Това се дължи на по-ниското радиационно излагане, както и на по-ограничения прием на стероиди.

 

След идентифициране на надбъбречния аденом, той може да бъде отстранен хирургично, което от своя страна да доведе до подобряване или дори нормализиране на кръвното налягане на пациентите.

 

Развитието на медицината и методите на диагностика на различните заболявания са от голямо значение за подобряването на наличните терапевтични методи и съответно на състоянието на пациентите.

 

Информация за направеното разкритие е публикувана в Journal of Nuclear Medicine.

 

Референции:

https://jnm.snmjournals.org/content/early/2022/04/28/jnumed.122.263864