Екип от специалисти разкриха възможността за контрол на определени процеси, които са от значение за разпространението на карцинома на панкреаса в цялото тяло.

 

Карциномът на панкреаса е много тежко онкологично заболяване с лоша прогноза за пациента, заради невъзможността за прилагане на високо ефективно лечение.


 

Най-често срещаната форма на заболяването е инфилтративен дуктален аденокарцином, който обикновено се локализира в главата на панкреаса. По-рядко се среща в тялото и опашката на органа.

 

Изследователи от Института за изследване на тумори в Лондон направиха важно разкритие, което би могло да се превърне в основата на бъдещи методи за лечение на заболяването.

 

В изследването учените наблюдават определен протеин, наречен GREM1, които е от значение за регулацията на определен вид клетки, открити при карцином на панкреаса. Промените в клетъчните нива на този протеин са от значение за растежа и разпространението на тумора.

 

При изключване на GREM1 протеина, туморните клетки бързо променят своята форма и развиват нови свойства, които им помагат да нахлуят в нови тъкани и да мигрират из тялото. За период от 10 дни всички туморни клетки се изменят и се превръщат в опасен, силно инвазивен клетъчен тип.

 

В хода на изследването специалистите провериха по какъв начин ще се повлияе развитието на туморните клетки при повишаване на нивата на този протеин.

 

Те стиганаха до заключението, че по-голямото количество на GREM1 протеина може да предотврати разпространението на карцинома, както и да накара инвазивните типове клетки отново да се превърнат в по-малко опасна форма.

 

Изследователите отбелязват наличието на още един протеин, който участва в регулацията на GREM1 - BMP2. Според направените от тях анализи двата протеина регулират формата и съответно възможността за разпространение на клетките на дукталния аденокарцином на панкреаса.

 

Тези нови разкрития значително разшириха разбирането на специалистите за молекулярната основа за това как туморните клетки на панкреаса придобиват способността да растат и да се разпространяват в тялото.

 

Въпреки че е необходима повече работа, този тип фундаментално изследване е от съществено значение за разработката на нови и по-ефективни методи за лечение на карцином на панкреаса.

 

Проучването е публикувано в сп. Nature.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04888-7