Новоразработен експериментален медикамент дава обещаващи резултати за лечението на карцином на черния дроб. Основното действие на медикамента е инхибирането на ензим, играещ много важна роля в клетъчното делене и растеж.

 

Карциномът на черния дроб е шестият най-често срещан онкологичен процес. Освен това той е сред водещите причини за фаталитет, свързани с туморни заболявания в световен мащаб.


 

Въпреки че непрекъснато се появяват нови възможности за неговото лечение, общата прогноза за напреднал карцином на черния дроб все още е лоша.

 

Поради тази причина д-р Мария Рейг - ръководител на отдела за туморни процеси на черния дроб в Hospital Clinic Barcelona разработва нов вид медикамент с понижен брой странични нежелани реакции и висока ефективност спрямо заболяването.

 

На този етап наименованието, което изследователите използват, е NMS-01940153E. Лекарственото вещество е проектирано като селективен инхибитор на MPS1 - киназа, която е свръхекспресирана при няколко вида туморни заболявания, включително рак на черния дроб.

 

MPS1 играе много важна роля в регулирането на процесите, участващи в клетъчното делене и растеж и води до развитието на онкологично заболяване, ако престане да функционира правилно.

 

NMS-01940153E представлява нов вид лечение, с механизъм на действие, който се различава от настоящите възможности за лечение на тумор на черния дроб.

 

В малкомащабно изследване е проверена ефективността на медикамента. В него са включени пациенти, които са получавали неефективна терапия за своето туморно заболяване.

 

Тези пациенти преминават на лечение с NMS-01940153E, който е прилаган по циклична схема с постепенно повишаване на дозата.

 

Резултатите от изследването показват подобрение във всички пациенти, чието състояние може да бъде проследено. При част от тях се наблюдава най-малко 30% понижение на тумора за период от 2,5 месеца, докато при други този успех е постигнат за 9,3.

 

Някои от включените пациенти имат дълготрайно и стабилно заболяване и все още получават лечение след 11 и 18 цикъла от първоначаната схема.

 

При двама от пациентите е отбелязан понижен брой бели кръвни клетки, съпроводено със сепсис или инфекция на пикочните пътища, които са били достатъчно сериозни, за да наложат преустановяване на постепенното повишаване на дозата.

 

Други редки нежелани реакции включват необичайно оцветена урина, нисък брой на тромбоцитите, анемия, слабост, диария и локална реакция на мястото на инжектиране.

 

Необходимо е провеждането на допълнителни изследвания в по-голям мащаб, които да потвърдят или отхвърлят получените до момента резултати.

 

Разработеният медикамент е представен на Симпозиума за таргетни молекули и онкологична терапия в Барселона, Испания през 2022 г.

 

Референции:

https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(22)00813-9/fulltext