Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim съобщи резултатите за общата преживяемост след лечение с afatinib и erlotinib – терапии за пациенти в напреднал стадии на плоскоклетъчен карцином на белия дроб, прогресирал след първа линия химиотерапия.
 
Проучванията сочат, че лечението с afatinib значително намалява риска от смъртност с 19%, увеличавайки общата преживяемост на пациентите до средно 7,9 месеца в сравнение с 6,8 месеца при другото  лечение.
 
Честотата на появяване на странични ефекти в контролното рамо на проучването е сходна с другите използвани препарати. Най-често те се изразяват в диария и обриви.
 
Детайлният анализ на общата преживяемост е представен на Годишната среща на Американско дружество по клинична онкология в Чикаго.
 
Пълните резултати от това проучване ще послужат като база за мащабно представяне на терапията пред регулаторните органи по-късно през тази година.
NEWS_MORE_BOX
 
Медикаментът е одобрен в повече от 50 държави за лечение на специфични видове недребноклетъчен рак на белия дроб с позитивна EGFR мутация и като имаме предвид позитивните резултати за обща преживяемост на пациентите.
 
Недребноклетъчният белодробен рак е най-често срещаната форма на рак на белия дроб.
 
Клиничното проучване LUX-Lung 8 е проведено в 23 страни и е първото проспективно клинично проучване, целящо сравняване на два различни тирозин киназа инхибитора (TKIs) при пациенти с напреднал плоскоклетъчен карцином на белия дроб SCC (n = 795).