Нова терапия за лечение на невродегенеративни заболявания стимулира клетките на имунната система да поглъщат деформирани протеини, амилоидни плаки и други, чието натрупване води до унищожаване на близко разположени мозъчни клетки – например при болестта на Алцхаймер.


Водено от изследователи от Grossman School of Medicine, резултатите показват, че възрастните животински модели имат до 59 % по-малко отлагания на плака в мозъка си след лечение с CpG олигодезоксинуклеотиди (CpG ODN), в сравнение с групата с нелекувани. Тези амилоидни бета плаки са протеинови фрагменти, които се слепват и затормозяват връзките между нервните клетки (неврони).


Мозъкът на лекуваните животински модели също има спад в нивата на токсичния тау-протеин. Откритията на учените илюстрират терапията като ефективен начин за манипулиране на имунната система, с цел забавяне на развиващия се невродегенеративен процес.Според изследователите лечението е довело и до когнитивни ползи. Групата, в която е дадено лекарството резултатите между млади и възрастни са сходни, за разлика от нелекуваните възрастни. Освен това се усвояват и нови умения за решаване на пъзели значително по-бързо.


Според изследователите, предишни терапии са били насочени към имунната система и са се проваляли, тъй като лекарствата са водели до свръхстимулация, причинявайки опасни нива на възпаление, което може да убие мозъчните клетки.


За разлика от това откритата молекула избягва капаните на по-ранните опити, защото се доставя на цикли, като дава възможност на имунната система да си „почива“ между дозите, споделя съавторът на изследването, д-р Томас Вишневски.


За проучването са включени 15 женски животински модели на възраст между 17 и 19 години. Осем получават единична доза от лекарството веднъж месечно в продължение на две години, докато на останалите вместо това им се дава физиологичен разтвор. Изследователите наблюдават поведението на двете групи и сравняват проби от мозъчна тъкан и кръв за отлагания на плаки, нива на тау протеин и доказателства за възпаление.


Авторите споделят, че на следващ етап планират да започне тестване на молекулата при пациенти с леко когнитивно увреждане или в ранни стадии на деменция. Те също така възнамеряват да проучат това лечение при свързани невродегенеративни заболявания.


Източници:
https://medicalxpress.com/news/2021-06-treatment-alzheimer-disease-monkey-brains.html

Innate immunity stimulation via CpG oligodeoxynucleotides ameliorates Alzheimer’s disease pathology in aged squirrel monkeys | Brain | Oxford Academic (oup.com)