Уврежданията, причинени от сърдечни удари, могат да бъдат редуцирани с помощта на медикамент, който поддържа възстановителните сили на организма в „будно“ състояние, според учени от Университетския колеж в Лондон, Великобритания.


Поул Рейли, заедно с неговия екип, установява богат източник на стволови клетки в епикарда – най-външният слой на сърдечната стена. Освен това експертите откриват, че тимосин бета 4 – пептид, който тялото произвежда, може да бъде „пробуден“. Той стимулира стволовите клетки, чиято функция е да възстановяват местата, където са нанесени увреждания.


В почти всички многоклетъчни организми се откриват стволови клетки. Те се характеризират със свойството да се възстановяват чрез миотично клетъчно делене. Освен това имат и способността да се диференцират в други типове клетки, което им позволява да служат като възстановяваща сила на тялото.


Стволовите клетки биха могли да се използват за възстановяване на тъкани или за "отглеждане" на органи, за което обаче са необходими редица други изследвания. С тяхна помощ шансът за оцеляване след сърдечен пристъп се повишава. Медикаментът, който се предвижда да бъде създаден, съдържа пептида тимосин бета 4.


Рейли обяснява, че хапчето ще се приема веднага след сърдечен пристъп. То има действието да повишава способностите за възстановяване на сърцето.