Нов медикамент, не от групата на статините, редуцира нивата на холестерола, показва скоро приключило проучване, публикувано в New England Journal of Medicine.


Бемпедовата киселина е инхибитор на аденозин трифосфат-цитрат лиаза (ACL) и е първото от рода си лекарство. Действа като предотвратява синтеза на холестерол в черния дроб. 


За да разберат дали лекарството е ефективно за понижаване на холестерола, изследователите са провели проучване с участието на почти 14 000 пациенти, които не могат или не желаят да приемат статини. 



Статините са тривиалните медикаменти, използвани в медицината за понижаване на холестерола и намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания, включително инфарт и инсулт. 


Всички включени в проучването пациенти са имали анамнеза за или са били с висок риск от от сърдечносъдово заболяване. Около 7000 души са приемали от новия медикамент, а останалите са били на плацебо.


След три години проследяване изследователите са установили, че приемалите бемпедова киселина имат 21% по-голям спад в нивата на холестерола, отколкото тези от плацебо групата. При тях се е отчел и по-нисък риск от сърдечносъдови инциденти.  


Като лекарство бемпедовата киселина се предлага самостоятелно и в комбинация с езетимиб. В проучването е използвано лекарство съдържащо само бемпедова киселина.


Лекарството се приема за безопасно и ефективно по отношение намаляването на холестерола, но то също има своите нежелани странични ефекти. При пациентите, които са го приемали, се е отчела по-висока честота на подагра. Лекарството повишава нивото на пикочна киселина в кръвта. Това означава, че при склонните към подагра, то не е вариант за терапия. 


По думите на доц. д-р Джошуа Ноулс, специалист по сърдечносъдова медицина, от Stanford Health Care проученото лекарство понижава лошия LDL с 25%, докато със статините ефектът е средно 50%, което показва, че то не е чак такова мощно средство. 


Езетимиб или инхибиторите на PCSK9 са други лекарствени опции за пациенти, които не могат да приемат статини, но и тяхната ефективност варира. Инхибиторите на PCSK9 са и по-скъпи, заради инжекционната форма на прилагане.

 

Референции:
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2215024
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=88d06d89-a3da-40b4-b273-8f4f7d56c4c9
https://www.health.harvard.edu/blog/are-statins-enough-when-to-consider-pcsk9-inhibitors-2020060819986

https://www.drugs.com/nexletol.html