В процес на финални клинични изпитвания е иновативен и максимално бърз тест за ранно диагностициране на инфаркта. Методът се базира на имунохроматографско изследване, подобно на това при тестовете за бременнoст. Включва кръвно изследване за установяване на компоненти в кръвта, доказващи протичането на миокарден инфаркт.

 

Методът се разработва като резултат от интензивното развитие на аналитичните биотехнологии в наши дни, даващи възможност за много бърз анализ на биологични материали. В случая с ранното диагностициране на инфаркта ще се разчита на специални тест ленти, които на база на промени в оцветяването си, ще показват нивата на специфични кръвни компоненти, асоциирани с инфаркта.


 

Разработвайки този иновативен метод, научният екип успешно комбинира нуждата едновременно от акуратно и бързо изследване. При миокарден инфаркт от ключово значение е именно бързото поставяне на диагнозата за започване на адекватно лечение и превенция на животозастрашаващите последствия.

 

Методът е насочен към визуализиране кръвните нива на специфични протеини, свързващи и транспортиращи мастните киселини. Добре известно е, че при остро увреждане на миокарда още в първите часове нивата на тези протеини в кръвта рязко се покачва. Възможността това да се отчете максимално бързо и на възможно най-ранен етап е огромно предимство на иновативния метод пред досега ползваните такива. Той ще може да се прилага още с постъпването в болница или дори в домашни условия при съмнение за сърдечна криза.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В момента се провеждат финални клинични изпитвания преди новия тест за ранно диагностициране на инфаркт да бъде пуснат на пазара. Очаква се одобрението му да предостави революционни възможности в борбата с една от водещите причини за смъртност в световен мащаб.

 

Учените съобщават, че въпросният метод ще бъде приложим за ранно диагностициране и на други остри състояния. Чрез него ще може да се отчитат и кръвните нива на т.нар. прокалцитонин. Добре известно е, че високите му концентрации в кръвта са знак за сепсис и остра бактериална инфекция. Методът ще позволява да се търси скрита инфекция при хора с неясно температурно състояние и други оплаквания с неизяснени причини.