Известно както за медицината, така и за обществото е, че редовно полаганият труд във вид на нощни смени застрашава здравето и допринася за развитието на някои хронични заболявания.


Ново проучване подсказва, че нощните смени са свързани у жените с близо 20% повишен риск от развитие на рак. А конкретно за злокачествени новообразувания на кожата, млечната жлеза и белия дроб се оказало, че процентът е още по-висок.


Дългогодишното полагане на нощен труд повлиява негативно върху т. нар. циркадианен ритъм – на сън и бодърстване. Той се регулира основно от наличието или не на светлина и на свой ред има отражение върху почти всички процеси в тялото, включително секрецията на различни хормони, телесната температура, храносмилането и др.Работата на нощни смени вече доказано се разглежда като съпричастна към затлъстяването, сърдечносъдови заболявания и др. Сега екип от изследователи решил да проучи ролята ѝ и върху рака.


Авторите са използвали мета-анализ от над 61 предходни изследвания, засягащи 114 000 случая на рак и общо близо 4 млн. участници от Азия, Австралия, Европа и Северна Америка. Специален фокус бил насочен към жените, работещи дългогодишно на нощни смени.

 

NEWS_MORE_BOX


Анализът разкрил, че у тези жени има 19% повишен риск от развитие изобщо на раково заболяване, а за рак на кожата – 41 % и на млечната жлеза – 32 %.


Изследователите уточняват, че относно рака на млечната жлеза такава зависимост се наблюдавала само в Европа и Северна Америка. Те предполагат, че това може да е свързано с повишеното ниво на полови хормони у дамите на тези континенти, за които е известно, че имат отражение върху рака на гърдата.


Специално за медицинските сестри нощният труд разкрил 58% повишен риск от рак на гърдата, 32% от гастроинтестинален и 28% - на белия дроб. Авторите коментират тази притеснителна находка. Едното предположение е, че работейки в медицинската сфера, тези жени по-често се подлагат на профилактични прегледи и се диагностицират.


Друго обяснение на феномена е, че нощните смени на медицинските сестри изискват значително интензивен труд и натоварване, което вероятно допринася за повишения риск от рак.


Авторите се надяват, че тяхното проучване може да послужи за утвърждаване на ефективни мерки за защита на жените, полагащи нощен труд, влючително редовни профилактични прегледи и скринингови програми.