Ноотропни са лекарства, суплементи и нутриенти, които подобряват мозъчната функция – когнитивната способност, паметта, мотивацията, вниманието и концентрацията. Ноотропен ефект имат тези медикаменти, които подобряват мозъчните метаболитни процеси, осигуряват по-добра междуклетъчна комуникация и подобряват мозъчния кръвоток.

 

Терминът ноотропни лекарства е въведен през 1972 г. от румънски лекар. Приема се, че те подпомагат мозъчната дейност чрез подобряване на функцията на невромедиаторите, повлияване на метаболитните процеси и доставянето на кислород или чрез стимулиране на невроналния растеж.


 

Днес все по-често се говори за съединения с ноотропен ефект, съединения, които повишават устойчивостта на централната нервна система спрямо вредните въздействия и освен това подобряват процесите на обучение и памет. Тук се отнасят представителите на различни фармакологични групи, които повлияват висшите функции на мозъка и повишават психоадаптивните възможности на организма. Такива са Piracetam и комбинации, вещества с невромедиаторни свойства като гама-аминомаслената киселина (GABA), някои фитопродукти като гинко билоба и жен-шен, метилксантини и др.

 

Фармакологични ефекти. Ноотропните лекарства възстановяват и усилват действието върху невромедиаторните системи, с което се улесняват процесите на обучение и памет. Те подобряват взаимовръзката между двете полукълба на мозъка и корово-подкоровите области, с което се подобрява когнитивната функция и скоростта на мисловните процеси, възстановява се консолидацията на паметта. Активират се процесите на синтез на важни метаболити. Нооторопните медикаменти повишават продукцията на енергия в мозъчните клетки. Те стимулират разграждането на гликоген, с което се подобрява хранено на мозъчната тъкан с глюкоза, освен това те засилват снабдяването на мозъчните клетки с кислород.

 

Тези ефекти се означават като ноотропни, тъй като подобряват мозъчната функция. Приема се, че ноотропните лекарства нямат пряко действие върху невромедиаторите. Има обаче данни за възстановяване на плътността и чувствителността на основни рецептори в мозъка, с което се улесняват междуклетъчните връзки, което е в основата на когнитвните функции.

 

Ноотропните субстанции като метилксантините (кофеин) способстват за отстраняване на мозъчната хипоксия и осигуряват насищане на мозъка с кислород, което е от есенциално значение за неговата функция.

 

Ефектът на ноотропните лекарства не настъпва мигновено, а изисква по-продължително лечение. Много често към тях се прибягва неправомерно с цел увеличаване капацитета на учене и запомняне, което не е правилно. Тези медикаменти се използват при нужда и под лекарски контрол.