Каролинският университет в Стокхолм разкри, че нивото на  PSA в кръвта не е достатъчно добър предиктор за разкриване леталната форма на рака на простатата при мъжете. Освен това стойностите му не корелират статистически и с ефекта от провежданото лечение. Тези резултати внесоха смут в лекарските среди, тъй като до този момент се смяташе, че въпросната белтъчна молекула е надежден маркер в раковата диагностика на простатата.
Повишението в стойността на  PSA (протеин-специфичен антиген), протеин образуващ се от простатата,   се асоциираше с прогнозата на пациента преди провежданото лечение и се смяташе, че нивата му могат да предсказват развитието на злокачествения процес и това, дали ще се развие летална форма на заболяването. 
В наскоро приключилото проучване обаче, където бяха изследвани 267 мъже, резултатите показаха нещо друго. При една част от изследваните пациенти въпреки непроменящите се нива на PSA в кратък порядък от време се установи дисеминиране на заболяването, поява на ранни метастази и бърз летален край. Т.е, въпреки че стойностите на белтъчната молекула, измерени в началото на изследването, корелират с повишения риск от летален край на забяляването, те все пак не са надежден маркер за неговото точно определяне.
Учените смятат, че стойностите на PSA все още могат да се използват за мониториране и скрининг на заболяването. Но по отношение на предикцията дали раковият процес ще доведе до летален край или ще може да бъде овладян навреме, нивото му не може да служи като надежден маркер. Затова са нужни  по-специфични и точни методи.