Някои чревни бактерии, включително такива, които са от съществено значение за здравия чревен микробиом, се различават между хората, които се заразяват с ХИВ и тези, които не са засегнати от инфекцията.

 

ХИВ - човешки имуннодефицитни вируси, са често мутиращи ретровируси, които атакуват имунната система на заразения човек. Те са причина за синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН).


 

Според ново проучване, ръководено от Калифорнийския Университет за здравни науки в Лос Анджелис, някои чревни бактерии, включително такива, които са от съществено значение за нормалния чревен микробиом, се различават между хората, които се заразяват с ХИВ и тези, които не се.

 

Известно е, че инфекцията с ХИВ може да бъде причина за промени в нормалния чревен микробиом.

 

За да получат по-подробна информация за началото на тези промени, научен екип провежда изследване, в което са включени мъже с хомосексуална ориентация.

 

При 27 от тях се установява ХИВ инфекция в хода на проучването, докато други 28, въпреки повишения риск, не са засегнати. Специалистите анализират различни проби преди и след заразяването с ХИВ.

 

Установено е, че през първата година промяната в чревния микробиом на заразените мъже е много малка.

 

Въпреки това изследователите забелязват, че мъжете, които са се заразили с ХИВ, имат съществуващи разлики в чревните бактерии, дори преди настъпването на инфекцията, в сравнение с мъжете, които не са засегнати.

 

Страдащите от ХИВ инфекция мъже имат по-ниски нива на Bacteroides и повишени нива на Megasphaera elsdenii.

 

Bacteroides са вид бактерии, които преобладават в долния чревен тракт и имат важни метаболитни функции за поддържане на здравословна чревна среда

 

От друга страна, ролята на Megasphaera elsdenii в човешките черва все още не е известна.

 

Изследователите установяват още, че преди инфекцията мъжете, които са се заразили с ХИВ, са имали повишени възпалителни цитокини и биоактивни липиди.

 

Възпалителните цитокини и биоактивните липиди се свързват със системно възпаление. Това означава, че организма на тези хора непрекъснато се защитава срещу различни инфекции или наранявания, в сравнение с неинфектираните мъже.

 

Проучването е публикувано в сп. eBioMedicine.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00468-6/fulltext