Хранителните добавки могат да предизвикат нежелани лекарствени реакции, които по принцип са по-редки и с по-малка интензивност в сравнение с класическите медикаменти. Необходимо е да се разграничат нежеланите ефекти за отделни биологични вещества и тези, които биха се наблюдавали при многокомпонентни хранителни добавки, където на преден план излиза проблемът с лекарствените взаимодействия.

 

Основните нежелани реакции при хранителните добавки са от алергичен тип по отношение на белтъчните съставки, както и някои непоносимости (към лактоза например). При добавките са възможни нежелани реакции в резултат на предозиране. Независимо, че хранителните добавки са приравнени към храните и при представянето и етикетирането им не се изисква съобщаване на нежелани реакции, специални предупреждения, възрастови ограничения и пр, редица фирми включват подобни текстове тъй като за някои от добавките се провеждат клинични изпитвания и се провежда постмаркетингов контрол.


 

В някои случаи информацията за нежелани лекарствени реакции протича по неформален път между лекари, пациенти и представители на фирмите, които взаимно се информират в интернет пространството. Често това е единственият начин да се е получава информация за токсично съдържание в някои хранителни добавки, в резултат на което може да се стигне до спирането им.

 

Лекарствени взаимодействия и противопоказания на хранителните добавки. Взаимодействията при хранителните добавки могат да се реализират както между съставките на самия продукт, така и между тези съставки и други лекарства.

 

Едновременното прилагане на антикоагуланти и тромбоцитни антиагреганти (аспирин, клопидогрел, кумарини и др) заедно с екстракт от гинко билоба може да доведе до удължаване на проторомбиновото време и спонтанни кръвоизливи. Някои видове антибиотици (главно тетрациклини) могат да имат намалена резорбция при едновременно приемане с хранителни добавки, съдържащи желязо, калций, магнезий.

 

Редица лекарства изчерпват запасите от витамини и минерали в организма, което налага допълнителното им внасяне. При провеждане на лекарствена терапия трябва да се избягва приемането на големи количества сок от грейпфрут, който се явява силен ензимен инхибитор и може да засили ефекта на някои препарати до степен на токсичност.

 

При алергични пациенти е необходимо да се избягва употребата на лайка. При хипертоници са противопоказани хранителните добавки, съдържащи сладък корен и жен-шен. Последният може да повиши нивата на артериалното наляга и да причини безсъние и тревожност.

 

Източник:

BRS Pharmacology 7th Edition