Нестероидните противовъзпалителни средства са най-често употребяваните в ревматологичната практика и на трето място от всички прескрибции в света. Ежедневно ги ползват повече от 30 млн. души по света. Десет процента от общата популация в повечето европейски страни приема неселективни препарати, а при възрастните лица този процент достига 25%.


С този вид лекарствени продукти се постига симптоматично повлияване на ставната болка, на сковаността и отока, както и на функционалния капацитет на опорно-двигателния апарат.


Независимо, че нестероидните противовъзпалителни средства са изключително полезни за потискане на възпалението и болката, употребата им често се съпътства от нежелани лекарствени реакции.По данни на Spanish System of Pharmacovigilance за периода 1983-1991 г. са направени 18 348 доклада за нежелани лекарствени средства, като 8,8% са били предизвикани от нестероидни противовъзпалителни, което ги нарежда на второ място след антибиотиците (15.1%). Най-често цитираните са диклофенак, пироксикам, индометацин, напроксен и кетопрофен.


Повечето клинично значими нежелани реакции, свързани с употребата на медикаментите са усложнения на язвата – перфорация, обструкция или кървене. Клиничните проучвания показват, че около 1,5% от пациентите с ревматоиден артрит и остеоартрит, лекувани с нестероидни противовъзпалителни, са получили кървене от стомашно-чревния тракт. За съжаление някои, от които завършили с летален изход.


Преди приблизително 20 години едно откритие довежда до значителна промяна в усъвършенстването на противовъзпалителната терапия. Откриват се две изоформи на т. нар. циклооксигеназа – ензим, който се потиска от нестероидните противовъзпалителни и по този начин осъществяват своето действие.


Това откритие дава възможност да бъдат разбрани механизмите на ефективност и токсичност на медикаментите, които са свързани с потискането на двата изоензима, съответно оптимизиране на баланса между терапевтичната ефективност и нежеланите лекарствени реакции.


Редица проучвания показаха, че селективните инхибитори на ензимът циклооксигеназа-2 имат обезболяващ и противовъзпалителен ефект, съпоставим с този на неселективните нестероидни противовъзпалителни, но в значително по-голяма степен щадят стомашно-чревната лигавица лигавица.


Кои са основните фактори, които имат отношение към усложнения от страна на стомашно-чревната лигавица?

На първо място това са високите дози от медикамента или комбинация от няколко представителя на групата на нестероидните противовъзпалителни. Освен това някои индивидуални различия, като възраст над 65 години, данни са язвена болест в миналото или гастритни оплаквания. Значение има продължителната употреба на медикаментите, както и едновременното приложение и на други медикаменти като антикоагуланти, глюкокортикостероиди.


Рискови фактори, които също не бива да бъдат подценявани са наличие на инфекция с Helicobacter рylori, тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и други.


При проява на кървене е необходимо незабавно спиране на медикамента, като е важно да се отбележи, че лекарствената форма няма значение за ефекта – дали ще бъдат приложени перорално или като свещички – при вече проявена патология.


Препоръки за включване на нестероидни противовъзпалителни от групата на инхибиторите на циклооксигеназа 2 са продължителното лечение във високи дози, възраст над 65 години, анамнеза за язва в миналото, както и успоредното лечение на тежки хронични заболявания.


Около 10-20% от пациентите с бронхиална астма имат свръхчувствителност към ацетилсалициловата киселина. Неселективните нестероидни противовъзпалителни много често дават кръстосана реакция с нея. СОХ-2  инхибиторите (на циклооксигеназа 2) не реагират кръстосано с ацетилсалициловата киселина, както и с неселективните средства от тази група, което ги прави средство на избор при такъв тип категория болни.