• Нервната система е сложна структура от нерви, които предават сигналите между различните части в организма. По този начин се координират действията ни.
 • Нервната система се разглежда като централна нервна система и периферна нервна система.
 • Централната нервна система включва главния мозък и гръбначния мозък.
 • Мозъкът е изграден от сиво и бяло мозъчно вещество. Сивото вещество се състои от телата на невроните, докато бялото – от техните аксони, за които е характерен искрящо бял цвят.
 • Гръбначният мозък осигурява връзката между главния мозък и периферната нервна система. Прилича на връв и е дълъг около 42 - 45 см.
 • От него излизат 31 чифта гръбначномозъчни нерви, които се разглеждат към периферната нервна система.
 • Като цяло гръбначният мозък е свързан с рефлексната дейност на тялото.
 • Периферната нервна система, най-общо, се състои от нерви, които достигат до всички части на тялото.
 • Има два вида нервни клетки – неврони и глиални клетки. Невроните се различават по форма и големина.
 • Невронът се състои от тяло и израстъци. Единият от израстъците обикновено е по-дълъг от останалите и е познат като аксон
NEWS_MORE_BOX

 

 • Глиалните клетки са значително по-разнообразни по форма и по-прости по структура.
 • По своята функция те биват: еферентни („изходящи”, моторни), които предават информацията от централната нервна система към органите и системите на тялото; аферентни („входящи”, сензорни), които предават информация от различни части на тялото към централната нервна система, и интерневрони, които осъществяват връзката между тях.
 • В човешкия мозък има около 100 млрд. неврони, а в гръбначния мозък – около 13,5 млн.
 • Нервната система може да предаде сигнали със скорост от 100 метра в секунда – 360 km/h.