Международният съвет на медицинските сестри (ICN) твърди, че в бъдеще ще са необходими до 13 милиона медицински сестри, за да се запълни световният им недостиг.

 

Това се дължи на вече съществуващия недостиг в съсловието, застаряването на сестринската работна сила и последиците от Covid-19.


 

Международният съвет на медицинските сестри отбелязва 12 май, който е специално посветен на здравните работници, под мотото „Медицинските сестри: Глас за лидерство – инвестирайте в здравните грижи за осигуряване на глобално здраве.

 

Необходими са инвестиции в четири направления - образование, работни места, лидерство и условия на труд. 

 

Това стана ясно от докладът за 2022 г. на Съвета на сестрите, който действа като стратегически инструментариум, в съответствие с ключови документи като Глобалните стратегически насоки на Световната здравна организация (СЗО) за медицински сестри и акушерство: 2021-2025 г. (SDNM) и др. 

 

„Медицинските сестри дадоха всичко от себе си в борбата срещу Covid-19, ебола, както и в райони на природни бедствия и войни. Въпреки това съсловието продължава да страда от недостиг на персонал, липса на защита, голямо натоварване и ниски заплати. 

 

Време е да се предприемат реални действия за осигуряване на безопасност на работното място и съхраняване на физическото и психическото здраве”, заявява президентът на Международния съвет на медицинските сестри д-р Памела Сиприано.

 

Жените формират 70% от световната здравна работна сила, но само 25% от ръководните роли. Можем да помогнем за овластяване на жените и насърчаване на равенството между половете, като инвестираме в медицински сестри, смятат от Съвета.

 

„Световният недостиг на медицински сестри е една от най-големите заплахи за здравето в световен мащаб, но правителствата не му отдават вниманието, което заслужава. 

 

Достъпът до здравни грижи е от основно значение за икономически успешните общества, но той не може да бъде постигнат, освен ако няма достатъчно медицински сестри, които да предоставят необходимите грижи”, допълва още д-р Сиприано.

 

Данни от доклада на Международния съвет на медицинските сестри

 

Здравните работници представляват по-малко от 3% от световното население. В същото време те представляват и около 14% от случаите на Covid-19. В някои страни този дял може да достигне 35%.

 

Около 20% от медицинските сестри в Япония докладват, че са били дискриминирани или подложени на предразсъдъци на фона на разпространението на вируса. 

 

В САЩ 64% от медицинските сестри се чувстват претоварени, а 67% съобщават за трудности със съня.

 

Здравните работници, също са по-склонни да бъдат изложени на обидно поведение, оскверняващо личността - включително сексуален тормоз. 

 

В Съединените щати проявите на насилие над здравни работници са 16 пъти повече от тези във всяка друга професия в сферата на услугите.

 

При епидемията от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г. рискът от инфекция сред здравните работници е бил от 21 до 32 пъти по-висок, отколкото сред общото възрастно население.

 

На практика всички държави-членки на СЗО съобщават за смущения в здравните услуги, свързани с пандемията, а две трети (66%) са съобщили, че факторите, свързани със здравната работна сила, са най-честите причини за прекъсване на услугите.

 

Референции:
“The greatest threat to global health is the workforce shortage” - International Council of Nurses International Nurses Day demands action on investment in nursing, protection and safety of nurses. (12th May, 2022). International Council of Nurses - https://www.icn.ch/news/greatest-threat-global-health-workforce-shortage-international-council-nurses-international