Някои билкови продукти и хранителни добавки, използвани широко с различна цел могат да имат неблагоприятен и дори токсичен ефект върху бъбречната функция. Възприемани за безопасни, съставени от естествени продукти те привличат потребителите за все по-честа и масова употреба. Но все пак някои от тях крият риск от нанасяне токсичен ефект върху човешкия организъм.

 

Хранителните добавки могат да увредят бъбреците по няколко различни механизма, като най-често те или техните метаболити оказват директен нефротоксичен ефект. От друга страна, може да настъпи взаимодействие между билковия агент при едновременната употреба с някои лекарствени средства. Не на последно място хранителните и билкови добавки могат така да променят метаболизма на пациентите, че да доведат до настъпване на нефротоксични последствия. В тези случаи те водят до прекомерно отделяне на урина, рабдомиолиза или нефролитиаза.


 

Пример за хранителна добавка с директен нефротоксичен ефект е аристолохинова киселина II. Тя се открива в състава на много билкови продукти използвани широко в китайската медицина. Аристолохиновите киселини са група от съединения, които се откриват в редица растения, вкл. и джинджифил.

 

Използват се като билкова съставка в някои хранителни добавки предназначени за лечение на артрит, подагра, хронични възпалителни процеси. Билката, източник на киселината е използвана в миналото като съставна част на някои хранителни добавки предназначени за отслабване. В древността билката е използвана дори като метод за ефективна контрацепция.

 

Директният токсичен ефект на аристолохиновата киселина се изразява в развитието на нефрит с прогресивно и бързо влошаване на бъбречната функция. Носи наименованието „китайска билкова нефропатия“. Клиничното представяне включва необяснимо повишаване на креатинина, тежка анемия, минимална протеинурия, глюкозурия и стерилна пиурия настъпващи след употреба на хранителни добавки съдържащи киселината.

 

Нефропатията може да търпи обратно развитие след период на остра бъбречна недостатъчност или да прогресира в годините до развитие на краен стадий на бъбречна недостатъчност, налагаща провеждане на диализно лечение. Освен това пациентите преживели аристолохинова нефропатия са предразположени да развият в бъдеще с по-голяма вероятност уротелиално злокачествено заболяване, предимно карцином на горните пикочни пътища.

 

В резултат на всички докладвани вредни ефекти на хранителните добавки съдържащи аристолохинова киселина през 2001 г. FDA издава предупреждение за здравето на потребителите срещу консумацията на билкови продукти, продавани като "традиционни лекарства" или като съставки в хранителни добавки, съдържащи аристолохинова киселина, с което се въвежда регламент върху предлагането на продуктите съдържащи киселината.

 

Други химични съединения, които влизат в състава на хранителни добавки могат да окажат неблагоприятен ефект върху бъбречната функция посредством предразполагане към образуване на камъни в бъбреците. Добавките с червена боровинка са особено полезни и често използвани за лечение на рецидивиращи инфекции на пикочните пътища. Скорошен мета-анализ доказа неоспоримите ползи от употребата на червена боровинка при пациентите с упорити и повтарящи се инфекции на пикочните пътища.

 

Лечебният механизъм на действие се обяснява с факта, че д-манозата, която се съдържа в продукта възпрепятства прикрепването на бактериите към стената на пикочните пътища. Важно е обаче да се отбележи, че прекомерната употреба на продукти, съдържащи червена боровинка може да доведе до повишена екскреция на калций и оксалат с урината. По този начин се благоприятства образуването на калциево-оксалатни камъни в бъбреците.

 

Съществуват и хранителни добавки, чийто съставки могат да променят плазмените концентрации и активност на редица лекарствени средства използвани в конвенционалната медицина. Така, например hypericum perforatum, лечебна билка, известна като жълт кантарион, се използва като добавка за подпомагане на симптомите на тревожност и депресия.

 

Жълтият кантарион е мощен активатор на ензимната система цитохром p450 (CYP 450), която ускорява метаболизма и на свой ред понижава серумните нива на лекарствата, метаболизирани от този ензимен път.

 

Л-карнитинът е един от основните протеини, използвани като добавка от спортисти и активно трениращи хора. Няколко проучвания съобщават за положителния ефект на Л- карнитин върху подобряване на бъбречната функция посредством противовъзпалителен и антиоксиданден ефект на хранителната добавка. Въпреки, че не са открити значителни промени в биохимичните показатели - урея, креатинин, пикочна киселина, се отчита подобряване на фокалната гломерулосклероза и хроничен възпалителен процес при пациентите с бъбречна недостатъчност. Най-полезната и препоръчителната дневна доза на Л-карнирнитин от 2000 mg/kg.

 

Познаването на ползите и страничните ефекти на хранителните добавни е важно, за да се постигне безопасна употребата за пациента.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7593559/