Бъбречнокаменната болест, наричана още нефролитиаза, е много често срещано нарушение в световен мащаб.

 

Етиологичните фактори за това заболяване са различни. То може да се получи в резултат на небалансирана диета, липса на физическа активност, недостатъчен прием на течности и други.


 

Конкрементите се формират в пиелокаликсната система на бъбреците. Те могат да бъдат с различни размери, като в най-лошия случай достигат до големината на орех.

 

Лечението на бъбречнокаменната болест, зависи от различни фактори - големина на конкремента, състояние на пациента и други. Възможно е приложението на различни лекарствени вещества или извършването на минимално инвазивни интервенции.

 

В резултат на развиващите се медицински технологии, уролозите все по-често прилагат ендоскопски процедури, за получаването на оптимални резултати.

 

Камъните в бъбреците се локализират с помоща на ендоскоп, след което се отстраняват целенасочено.

 

Когато съответния конкремет е с по-големи размери - над 5 милиметра, неговото преминаване през уринарния тракт не е възможно. Поради тази причина той се раздробява на парчета с помоща на лазер.

 

В някои случаи прекалено малките парчета не могат да бъдат отстранени с помоща на инструмент. Тяхната екскреция може да се осъществи по естествен път, но е възможно след определен период тези фрагменти да увеличат своя размер и отново да предизвикат усложнения.

 

Поради тази причина изследователи от Института Фраунхофер за Производствени технологии и Съвременни материали са разработили специфичен хидрогел, който може да помогне при отстраняването на малки по размер конкременти. Той е изработен от биосъвместими материали.

 

Хидрогелът се състои се от два течни компонента, които са боядисани в синьо и жълто, за да осигурят по-добър цветови контраст. Това може да подобри точността на извършваната процедура.

 

Двата компонента се прилагат последователно - първоначално синия, а след това жълтия. Няколко секунди след поставянето на втория, той се превръща в гел, който е достатъчно плътен, за да задържи малките каменни фрагменти.

 

Този гел е и еластичен, следователно може да бъде захванат със съответния инструмент и след това да бъде отстранен, заедно със съдържащите се в него частици. Това значително облекчава извършването на такъв вид хирургична интервенция.

 

След процедурата гелът може лесно да бъде разтворен, за да се направят необходимите анализи на отстранените от бъбрека каменни фрагменти.

 

Референции:
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2022/april-2022/using-hydrogel-to-remove-kidney-stone-fragments.html