При продължило 25 години проучване германски учени успяват да разгледат 6 типа предибет и вероятността им да прераснат в диабет. Всеки тип може да бъде диагностициран с помощта на биомаркери като стойности на кръвната захар, количество на липиди в черния дроб, разпределение на мазнините в организма, нива на липидите в кръвта и генетични фактори, става ясно от публикация в Nature Medicine1.


Предиабет е състояние, при което кръвната захар е повишена, но не е достатъчно висока, за да се постави диагноза за диабет. Състоянието показва повишен риск от развитието му и възникването на сърдечносъдови усложнения. 84% от хората с предиабет нямат представа за състоянието си. В САЩ една трета от възрастните американци са с предиабет. 


Предиабетът предполага развитие на диабет в даден момент, но не при всички се получава подобен развой. Досега за медиците не бе възможно категорично да прогнозират при кои пациенти ще се случи това, коментира проф. Ханс-Улрис Херинг от Немския център за изслеване на диабета пред Science Daily2.При тези хора се препоръчва промяна на начина на живот, хранителния режим и повишаване на физическата активност, което понижава риска от развитие на болестта. Допълнителното познание обаче при кои пациенти с предиабет има риск за сериозни усложнения като бъбречна недостатъчност би помогнало много за профилактиката на заболяването и запазване на общото здравословно състояние в индивидуален план.


Рискът от равитие на диабет германските учени намират при предиабет тип 1,2 и 4. Това са хора, при които няма наднормено тегло, чиито показатели за обмяната на веществата са сравително в норма. 


Риск от диабет с последващи усложнения от него се установя при пациенти, чийто предиабет е тип 3 - при който има намален синтез на инсулин и изменения в кръвоносните съдове; тип 5 – при който се наблюдава резистентност към инсулина и мастни наслагвания в черния дроб; и тип 6 – при който има високо натрупване на висцерални мазнини


За да проверят заключенията си изследователите анализират и близо 7 хиляди медицински досиета. 

 

Източници: 
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1116-9

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210104131928.htm