Нова назална ваксина против SARS-CoV-2 премина първа фаза клинични изпитания. Назалните ваксини се приемат през носа и имат предимството, че защитават от вируса на мястото, където той се появява изначално – лигавиците на носа, устата, гърлото и белите дробове.

 

При инжектиране на стандартна ваксина с игла, имунитет се създава предимно в кръвта. Това означава, че имунната система не е способна да открие коронавирусите и борбата с тях започва сравнително късно след тяхното навлизане в организма. Така се обяснява нуждата от локален имунитет за ранното прихващане на респираторния вирус.Една назална ваксина стимулира отделянето на имуноглобин А (IgA) директно в лигавиците на дихателните пътища. Антителата IgA имат способността да неутрализират патоген, като се свързват с тях и предотвратяват заразяване на клетките в дихателните пътища.


При тестване на назалната ваксина се е наблюдавала силна активация на имунологичната памет и силна защита на лигавиците с висока концентрация на антитела. Имунологичната памет е свързана с Т-клетки на паметта, вид лимфоцити, които остават в белите дробове дълго време след инфекция и имат възможност за бърза реакция при последващо навлизане на патоген през дихателните пътища. В публикация в „Nature Microbiology“ се съобщава, че Т-клетките се реактивират в случай на последваща инфекция от SARS-CoV-2.

 

Друго предимство на назалната ваксина пред стандартният ѝ вариант е защита от бъдещи, мутирали варианти на коронавируса. Чрез генетично инженерство учените са успели да променят генетичния код на коронавирусите. В сравнение с остарелия модел за произвеждане на атенюирана ваксина, при който се е чакало години с цел мутациите на даден вирус да еволюират в атенюирана, т.е. отслабена форма, методът на генетичното инженерство предлага възможност за навременна реакция при създаването на нова ваксина, както и адаптивност към нови варианти на вируса. Очаква се тази ваксина да бъде ефективна и срещу бъдещи варианти на SARS-CoV-2.


Създадените назални ваксини се произвеждат под формата на спрей за нос и са най-ефективни в комбинация с мускулна инжекция на иРНК ваксина против COVID-19. Ваксината под формата на спрей не изисква необходимостта от медицинско лице при прилагането ѝ, което би спомогнало използването ѝ за места с ограничен достъп до обучен медицински персонал.  

 

Референции: 

Jakob Trimpert, Live-attenuated vaccine sCPD9 elicits superior mucosal and systemic immunity to SARS-CoV-2 variants in hamsters, Nature Microbiology (2023). DOI: 10.1038/s41564-023-01352-8 - https://www.nature.com/articles/s41564-023-01352-8