На 6 юни Филип Морис Интернешънъл Инк. (PMI) (NYSE/Euronext Paris: PM) представи най-актуалния си научен бюлетин за бездимните изделия, който се публикува редовнo и включва данни от научните изследвания на компанията, насочени към разработване и оценка на бездимни алтернативи на цигарите.

 

В изданието на фокус е нарастващият брой независими научни изследвания на електронагреваемо тютюнево изделие (ЕНТИ) на компанията, което се употребява с устройството за нагряване на тютюн IQOS. Устройството представлява бездимната алтернатива на цигарите и е част от портфолиото на Филип Морис.


 

До момента са проведени поне 24 независими проучвания на системата за нагряване на тютюн IQOS като броят им нараства постоянно. Само за последните шест месеца бяха оповестени четири доклада на държавни органи и шест независими публикации с взаимен научен контрол.

 

Изследванията обхващат независими публикации с взаимен научен контрол, както и четири оповестени наскоро доклада на държавни органи от Великобритания, САЩ, Германия и Холандия. Останалите раздели на бюлетина включват актуална информация за оценката на всяко от изделията в портфолиото от категорията на т.нар. бездимни продукти, ключови етапи в  научноизследователска и развойна дейност и списък с публикациите с взаимен научен контрол на компанията от тази година.

 

„Със задоволство отбелязваме растящия интерес към осъществяване на проучвания на нашите бездимни продукти, както и общата тенденция резултатите от независимите проучвания да съответстват на тези от нашите изследвания.“ – споделя проф. Мануел Пейч, главен научен директор на Филип Морис Интернешънъл. Според него тези устройства от ново поколение дават значителни възможности за подобрение на качеството на живот на пушачите и близките им.

 

"Обнадеждаващо е, че мнозинството от независимите лабораторни анализи като цяло съответстват на резултатите от нашите проучвания, които показват значително намалениe нa концентрациите на вредните вещества в аерозола на IQOS в сравнение с цигарения дим. Последните анализи на Федералният институт за оценка на риска на Германия (BfR), на Комитета по токсикология на Великобритания и на Агенцията по обществено здраве във Великобритания Public Health of England потвърждават до голяма степен нашите данни за намаленото излагане на вредни вещества при употребата на изделията с нагряване спрямо конвенционалните цигари." допълва той.

 

Широкообхватната програма за научни изследвания и оценка на Филип Морис се осъществява по модела на общоприетите практики, прилагани от фармацевтичната индустрия, и е в съответствие с проекта за насоки относно заявленията за одобряване на тютюневи изделия с модифициран риск на Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA).

 

"Нашите научни изследвания са много обстойни и се базират на отдавна признати стандарти и практики, прилагани във фармацевтичната индустрия, както и на насоките на Агенцията по храни и лекарства в САЩ. Например нашите лабораторни анализи се извършват съгласно Добрите лабораторни практики (ДЛП), а нашите клинични изследвания – при спазване на Добрата клинична практика (ДКП). Също така редовно представяме резултатите на регулаторните органи и експертите за външна оценка." разяснява проф. Пейч.

 

Клиничните проучвания са важна част от многостъпковата програма за научна оценка на Филип Морис. Преди клиничните проучвания компанията първо провежда лабораторни тестове, с които проверява нивото на вредните вещества и на токсичността на изделията си в сравнение с цигарения дим. 


Резултатите, получени до момента, показват по-ниски нива на вредни вещества и токсичност на всеки етап от научната програма.

 

Средното намаление от 90% на концентрациите на вредни вещества в аерозола рефлектира в над 90% по-ниска токсичност, измерена чрез лабораторни анализи. Те от своя страна водят до нивата на излагане на вредни вещества при пушачи, преминали на продукта за три месеца, които са сходни с нивата при тези, които са спрели да пушат за срока на проучването.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Проведено е и проучване за ефекта върху организма при преминаване на IQOS за една година в сравнение с употребата на цигари и в сравнение със спиране на пушене. Предварителните резултати и от по-ранни изследвания сочат, че промените при преминаване и спиране са сравними. 

 

Във Филип Морис работят над 400 учени от световна класа, инженери и експерти в различни научни области, като компанията вече има над 250 научни публикации с взаимен научен контрол относно бездимните изделия в специализирани научни издания.

 

Филип Морис Интернешънъл е водеща международна тютюнева компания за производство и продажба на цигари и други изделия, съдържащи никотин, на пазари извън САЩ. Разполага с мултидисциплинарен капацитет при разработването на нови продукти, високотехнологично оборудване и водещи научни постижения и се стреми продуктите ѝ от най-нов клас, каквито са бездимни, да отговарят на предпочитанията на потребителите и на строгите нормативни изисквания.

 

Компанията разработва така наречените бездимните продукти, чиято визия е да предоставят по-добро качество на живот. Трябва да е ясно обаче, че бездимните алтернативи не са безрискови и че най-доброто, което всеки може да направи, е никога да не започва да пуши или да спре изцяло да употребява тютюн, заявяват от там.


Продуктите с нагряване, без горене, са насочени единствено към онези, които в противен случай биха продължили да пушат. Създадетилите им вярват, че те са потенциално по-добрият избор от продължителното пушене.