Titan Pharmaceuticals са получили подкрепата на Съвещателния комитет към FDA за експериментален имплант за лечение на зависимост към хероин и болкоуспокояващи.

 

Клиничните данни на Probuphine са спечелили одобрението на Съвещателния комитет – ключова стъпка преди окончателното регистриране на продукта. Probuphine е голям колкото кибритена клечка и съдържа лекарственото вещество бупренорфин – полусинтетичен опиоид, използван за лечение на опиоидна зависимост.


 

С решение на комитета, взето с 10:4 гласа, продуктът е обявен за безопасен и ефикасен. Според членовете му, това е поредната важна стъпка към лечението на заболяване, което води до трагични последствия. В официално изявление компанията подчертава, че остава здраво обвързана с борбата с опиоидната зависимост.

 

Съвещателният комитет се е произнесъл и че продуктът трябва да бъде употребяван само след преминаване на тренировъчен курс, провеждан от лекар, както и че разпространението му трябва да бъде мониторирано. Решението е било взето с 5:4 гласа и 6 въздържали се.

 

Според Майкъл Хигинс, анализатор в Brinson Patrick Securities Corp., Probuphine може да генерира продажби от над 360 милиона долара през 2018 г. Акциите на фирмата са поскъпнали с над 12% от началото на годината насам.