Профилактичният тест за СПИН е единственото средство за навремененно диагностициране на заболяването в етап, когато лечението ще бъде най-ефективно. В допълнение по-добрата информираност на всеки ще помогне за намаляване разпространението на вируса ХИВ – основният причинител на СПИН.

 

Разбира се, няма твърде ранна или твърде късна възраст, на която да се направи първи тест за СПИН. Всичко зависи от това доколко рисков е начинът на живот на всеки човек и особено в сексуален аспект. Давайки своите препоръки за честота на провеждане на изследването, експертите се базират именно на сексуалния живот на всяка личност.


 

Американската агенция за контрол и превенция на заболяванията препоръчва поне едно превантивно изследване за СПИН при всеки човек на възраст между 15 и 65 години, подчертавайки факта, че заразяване с ХИВ-вируса може да стане по всякакъв кръвен механизъм. Давайки препоръки за това на каква възраст трябва да си направим първи тест за СПИН, учените се базират на строго статистически данни.

 

Според статистиката най-голям брой от новодиагностицираните със СПИН хора в световен мащаб са във възрастовата група 22-25 години. Наблюденията са направени върху данни от последния кръгъл петгодишен период – 2010-2015 г.

 

На база на тези данни учените препоръчват тест за СПИН да се направи поне веднъж до 25-годишна възраст.

 

Придържането към тази препоръка може да гарантира, че повечето от случаите на заразяване с ХИВ ще се диагностицират на максимално ранен етап. При евентуален позитивен резултат в тази възраст, потенциалът на организма за овладяване на вирусната инфекция е много сериозен.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Чрез съвременните медицински продукти СПИН-ът при хора до 25 години може да се контролира успешно и шансовете за избягване на леталния изход и удължаване на преживяемостта са много големи.

 

За съжаление, статистиката днес сочи, че по-малко от половината хора до 25-годишна възраст са се изследвали за СПИН и твърде малка част от тях знаят дали са ХИВ-позитивни, или не.

 

Това е световен проблем, който обаче постепенно се овладява, тъй като тенденцията през последните няколко години е към увеличаване броя на тествалите се за първи nът.