Туберкулозата е типична хронична и рецидивираща инфекция, която може да засегне всеки орган в човешкия организъм. От това произлиза и многообразието от клиничните форми на протичане.


Микобактериите са Грам-положителни бактерии, неподвижни и неспорообразуващи. Устойчиви са на редица дезинфектанти, а при попадане в околната среда могат да останат жизнеспособни с месеци. Това се дължи на високото липидно съдържание в клетъчната стена.


В гной, храчки, бельо, предмети от околната среда туберкулозните бактерии запазват инфекциозността си в рамките на 4-5 месеца, а в почвата и водата до 6 месеца. Това е била и причината на обществени места в миналото да са се поставяли плювалници – за да се предотврати безразборното разпространение на инфекцията.Бактериите не са чувствителни на стомашна киселина и жлъчни соли. Заразяване може да се получи и чрез консумация заразена храна (например прясно мляко). Най-често входна врата са дихателните пътища, по-рядко храносмилателна система, конюнктива и кожа. Инфекциозната доза е ниска – 1 до 3 бактерии във вдишан аерозол, за да се зарази човек.


С най-голямо значение е щамът Mycobacterium tuberculosis, който причинява до 95% от всички случаи на туберкулоза. По-рядко се изолират видовете Mycobacterium bovis и Mycobacterium africanum.


Микобактериите разполагат с редица имунологично активни съставки на клетъчната стена, установено е наличието на имуногенни полизахаридни антигени. Бактериите не продуцират екзотоксини, но притежават т. нар. корд фактор, който позволява растежът им да бъде под формата на преплетена връв. Така се индуцира образуването на грануломи и се потиска придвижването на имунни клетки към мястото на инфекцията.


Поради разнообразните клинични форми се изследват всички патологични материали – храчки, урина, ликвор, гной, плеврален ексудат, изпражнения и други. Поради оскъдното количество микобактерии е желателно да се вземат серия сутрешни проби в 3-5 последователни дни.

 

Храчка се взема в 5 до 10мл, след обилно изплакване с вода на устната кухина. Урина трябва да бъде първата за деня (сутрешна), средна порция, в количество 50-300 мл.


Туберкулозата продължава да бъде важен медицински и социален проблем. Особено разпространението ѝ в развиващите се страни. Честотата на туберкулозата при болни от СПИН е около 100 пъти по-висока в сравнение с останалото население.