Два редки вида туморни заболявания на костите вероятно се дължат на мутация на определена двойка генни варианти според ново проучване. 
 
Изследователите от Wellcome Trust Sanger Institute във Великобритания смятат, че в почти всички случаи на хондробластома и гигантски туморни клетки на костите развитието на тумора се определя от подобни мутации в два свързани гена
 
Освен това създаването на нови скринингови стратегии могат да помогнат на лекарите при разпознаването на доброкачествените от злокачествените туморни образувания. 
 
В рамките на проучването учените изследват генетичните мутации, които стоят в основата на хондробластомата и гигантските туморни клетки на костите. Това са две редки туморни заболявания, които обикновено засягат юноши и млади хора. 
 
Въпреки, че в повечето случаи туморните образувания са доброкачествени, те могат да бъдат изключително изтощителни, тъй като засягат както подвижността, така и мускулната функция на пациента. Освен това, туморите могат да се повторят след операция. 
NEWS_MORE_BOX
 
За да идентифицират общите мутации, научният екип използва генетична последователност – метод за анализ, който позволява да се „види“ целият генетичен код на организма. Пробите, взети от хондробластома и гигантски туморни клетки на костите, показват повторна мутация на два определени гена - H3F3A и H3F3B
 
Учените констатират, че в почти 100% от случаите растежът на туморите се дължи на амомалии в „протеинов продукт“ на тези два гена, познат като "3.3". 
 
Данните от проучването са публикувани в сп. Nature Genetics