Ново изследване хвърля светлина върху това защо редовната, дългосрочна употреба на ниски дози аспирин може да намали риска от смърт от рак на дебелото черво и ректума.

 

Изследователите установяват, че аспиринът пречи на кръвните клетки, наречени тромбоцити, да произвеждат ензим, който им позволява да се слепват. 


 

Туморните клетки могат да се прикрепят към тези „бучки” и да се разпространят (метастазират) от първичното си огнище в други части на тялото. 

 

Използването на нестероидни противовъзпалителни средства като ибупрофен, ацетаминофен и напроксен не е свързано с по-добри резултати.

 

За самото проучване са анализирани данни от повече от 2500 пациента с рак на дебелото черво и ректума в САЩ.

 

Според проучването времето на употреба на аспирин изглежда е от изключително значение.

 

При пациентите, които са употребявали аспирин поне 15 месеца преди да бъдат диагностицирани с локализиран карцином на дебелото черво или ректума, се наблюдават значително по-малко разпространение (метастазиране) на тумора от първичното огнище.

 

В същото време докато пациентите, които са започнали приема на аспирин след поставяне на диагнозата рак на дебелото черво, имат по-добри резултати от тези, които не са приемали аспирин. Но разликата не е била значителна.

 

Разбира се, не бива да забравяме, че съществуват потенциални вреди, свързани с употребата на аспирин. 

 

Ежедневната му употреба може да увеличи риска от алергични реакции и вътрешно кървене.

 

При пациенти, които са с повишен риск от усложнения от ежедневен прием на аспирин, много внимателно трябва да се прецени съотношението полза-риск. Такива са основно пациенти със стомашни проблеми като гастрит и язва.

 

Доста добри резултати показва проучване, което тества прием на високи дози аспирин при лица със Синдром на Линц. Това е наследствено състояние, което значително увеличава риска от развитие на рак на дебелото черво и ендометриума.

 

Наблюдава се, че при участниците, на които е даден аспирин, рискът от развитие на колоректален карцином е намалял с 63%, в сравнение с тези, получаващи плацебо.

 

Ракът на дебелото черво и ректума е третата водеща причина за смърт в световен мащаб, допринасяйки за около 53 000 смъртни случая през миналата година.