Съобщения за морбили датират най-рано от 700 година от н.е. Първото научно описание на болестта и нейното разграничаване от едрата шарка е приписвано на арабския лекар Ибн Рази, който публикува книга – „Едра шарка и морбили“.

 

Морбили е вирусна инфекция на респираторната система с тежка клинична картина. Около 10% от зазаболяванията завършват със смърт.


 

В развиващите се страни, морбили засяга 30 млн. деца годишно и причинява около 1 млн. смъртни случаи. Морбилният вирус причинява 15 000 до 60 000 случаи на слепота годишно.

 

Морбилният вирус е изолиран за първи път от Ендерс и Пийбълс през 1954 г. За първи път имунизация против морбилния вирус се прилага през 1963 г., а по-късно – 1971 г. се въвежда комбинираната ваксина против морбили паротит и рубеола. В България масова ваксинация с морбилна ваксина започва през 1969 г.

 

Обхващат се неболедувалите деца между 1 и 8 години. Периодът 1969 – 1971 г. се характеризира с незадоволителен ваксинален обхват, не повече от 31% и рязко, но краткотрайно снижение на болестта. През 1972 – 1982 г. се прилага поддържаща ваксинация на деца с начална възраст 10 месеца и обхватът на ваксинираните с първа доза става 88%.

 

До 1976 г. ваксината е еднократна, а средногодишният показател на заболяваемостта от морбили не се различава съществено от регистрирания преди началото на ваксинацията – снижението е само 10%.

 

През 1983 г. в имунизационния календар е включена втора доза морбилна ваксина. Ваксиналният обхват надвишава 90%, нивото на заболяваемост бележи спад, но същевременно поради наблюдаваните периодични епидемии през интервал от три години, максималното ниво остава високо и се регистрират смъртни случаи.

 

В началото на 90-те се въвежда двукратна ваксинация с триваксина – морбили-паротит-рубеола на 13 месеца и мономорбилна ваксина на 12 години. От 2001 г. започва двукратна планова ваксинация с триваксината морбили-паротит-рубеола на 13 месеца и на 12 години.

 

Използваната понастоящем ваксина против морбили-паротит-рубеола съдържа живи атенюирани (отслабени) вируси като морбилният вирус е щам Schwarz.