Първият текст от поредицата за АТФ бе посветен на структурата и функцията на тази макроенергична молекула. Като основен преносител на енергия, всяка молекула АТФ се произвежда, употребява и рециклира от 500 до 700 пъти на ден. 
 
Важно е да се познават метаболитните пътища, по които тази молекула се синтезира в тялото ни – нейното равновесие може да се поддържа или уврежда от приетата храна, упражненото натоварване и други фактори, които могат да се контролират съзнателно.
 
Първият метаболитен път за производство е познат като аденозин трифосфат-фосфокреатин (АТФ-ФК) или фосфогенна система. Тя е от особено значение за активно спортуващите и особено за тези, които правят „експлозивни“ тренировки, характеризиращи се с висок интензитет и натоварване за кратък период от време.
 
АТФ-ФК мигновенно доставя енергия за мускулно движение, чрез незабавно разграждане на високоенергийните фосфати. Системата е в постоянна готовност и може да освобождава енергия продължително за период от 10-15 сек., преди да се изтощи. Производителността и е по-бърза от всяка друга система в човешкото тяло и обикновено е първата, която се отзовава при нужда от енергия.
 
Цялата система се състои в три стъпки. Първоначално, АТФ се съхранява в миозинови структури на мускулатурата. При сигнал от нервната система, АТФ се разгражда и освобождава химична енергия, която мускулните клетки използват за да извършат съкращение – мускула се свива и се извършва движение. От разградения АТФ остават само аденозин дифосфат (АДФ) и единичен фосфат.
 
В следващата стъпка фосфокреатинът се разгражда от ензима креатин киназа до креатин и фосфат. 
 
Последната стъпка е ключова: химичната енергия, освободена от разграждането на фосфокреатин се поема от АДФ и му позволява да присъедини към себе си свободен фосфат, с което се образува нова молекула АТФ (аденозин дифосфат + фосфат = аденозин трифосфат). Новия АТФ може на свой ред да се разгради до АДФ и фосфат, с което цикъла от три стъпки продължава.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Без значение от натоварването, почти всяка мускулна дейност зависи от АТФ-ФК, за да започне мускулно съкращение. Системата осигурява енергия за първите 10-15 секунди от натоварването, след което се включват и другите две системи за производство на АТФ. Запасите на АТФ-ФК системата се възстановяват за около 2 минути почивка. Ако не се даде време за почивка на системата, АТФ запасите в мускулите ще се възстановят само частично, понеже няма да има достатъчно енергия за образуване на нови молекули АТФ. Това води до още по-бързото изтощаване на мускулатурата и може силно да възпрепятства всяко натоварване по-дълго от 10 мин.
 
АТФ-ФК системата се поддава на трениране и „каляване“. За да се развие, се препоръчват тренировъчни сесии с няколко повторения от 10-15 секунди на максимално натоварване, последвани от 2 минути почивка. Научно доказано е, че оптималната формула за натоварване на  АТФ-ФК е 1:10/12 – за всяка секунда натоварване трябва да се позволят 10-12 секунди почивка.