Учени разработват своеобразни „молекули самоубийци“, които могат да индуцират процеси на саморазрушение у клетките в туморните образувания и да помогнат за успешното лечение на рак.

 

Научният екип от Масачузетския технологичен университет е доусъвършенствал къси двойноверижни РНК-вериги, използвани доскоро като средство за изкуствено потискане активността на определени гени. Тези РНК-вериги са сходни с естествени нуклеотидни последователности, откривани в редица човешки гени. 


 

За тези последователности се предполага, че са еволюционно заложени като естествен механизъм за защита на организма от процеси, водещи до превръщането на здрави клетки в ракови. На база на тези генетични последователност учените са разработили РНК-молекули, които отключват скрит клетъчен механизъм, водещ до саморазрушаване на клетката.

 

Приложени към раковите клетки в туморни образувания, тези молекули не само потискат активността на някои техни гени, но може да доведат и до пълното саморазрушаване на тези ракови клетки. Счита се, че разработените РНК-молекули самоубийци може да се използват като основа за разработване на методи за ефективно лечение на рак в различни форми.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Механизмът на действие на молекулите самоубиици е прост, но изключително ефикасен. Навлизайки в раковите клетки, те откриват, свързват и неутрализират генетични последователности, които кодират жизнено важни за съществуването на раковите клетки белтъци. Губейки кодовете, необходими за синтезата на тези белтъци, раковите клетки бързо загиват и по-важното – не успяват да се мултиплицират.

 

Проведените клинични изпитвания показват, че внасянето на молекулите самоубийци в ракови клетки посредством нанотехнологии е токсично за тези клетки, но не и за организма като цало. За момента учените не са открили ракови образувания, които да са способни да се адаптират към действието на молекулите или да развият резистентност към тях.

 

Налице е обаче друга особеност, която за момента е основна пречка пред успешното прилагане на молекулите самоубийци като допълващо средство при лечение на рак. Тази особеност е свързана с изключителното разнообразие на раковите клетки и многото механизми, с които те разполагат, за да подсигурят съществуването си.

 

Сигурното лечение на рак изисква прилагане на средства, комплексно неутрализиращи тези механизми. Проучванията за разширяване ефективността на молекулите самоубийци в това отношение все още продължават.