В ново проучване на Университета "Йейл" учените споделят за наличието на биомаркери, асоциирани с активирането на белите кръвни клетки, които могат да дадат информация за тежестта на протичане на заразен с SARS-CoV-2 пациент.

 

При постъпване на инфектиран в спешно отделение съществуват сравнително малко индикатори за тежестта, с която ще протече заболяването.


 

Освен информация за тежестта на симптомите, въпросните биомаркери са асоциирани и с наднорменото тегло, откъде може да бъде и обяснена връзката между по-тежкото протичане на инфекцията при обезитетни пациенти.

 

Според учените разглежданите индикатори са много по-високи при пациенти с тежка симптоматика, нужда от изкуствена вентилация и тези, при които е настъпва смърт.

 

Досега някои от изследваните маркери, за да се предположи състоянието, са D-dimmer, коагулационните фактори на кръвта и нивата на белтъци, наречени цитокини (сигнални молекули между имунните клетки).

 

Изследвани са няколко белтъка в кръвта на 100 пациента при приемането им в клиниката. Вследствие пациентите развиват различни по тежест симптоми. Разгледани са изследванията и на други 3000 пациента с доказана инфекция.

 

Според резултатите 5 протеина (resistin, lipocalin-2, HGF, IL-8, и G-CSF), асоциирани с неутрофилите (вид бели кръвни клетки) са повишени при пациенти, които развиват тежко състояние. Голяма част от тези белтъци досега са асоциирани единствено с наднормената телесна маса, но не и с вирусни инфекции и т.н.

 

Забележително е, че въпросните маркери се откриват в кръвта на пациентите, които развиват сериозна симптоматика, още преди появата на симптомите. При пациентите, чиито състояние се запазва нормално не се наблюдава повишаване на маркерите.

 

Тази нова информация може да доведе до по-добро и навременно лечение на тежките случаи на зараза.

 

В проучването се разглежда и връзката на по-тежките симптоми при пациенти с наднормено тегло.

 

Наднорменото тегло тройно увеличава риска от нужда за хоспитализация при заразяване с вируса, а индексът на телесна маса корелира с риска от фатален край при инфекцията.

 

Неутрофилите са имунни клетки и е логично да са увеличени и при обезитет, тъй като наднорменото тегло е съпроводено с хронично, нискостепенно възпаление.

 

Съществуват и съмнения, че неутрофилите играят роля и за тромбообразуването.

 

Проучването е публикувано в Blood Advances.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210226121328.htm

https://ashpublications.org/bloodadvances/article/5/5/1164/475293/A-neutrophil-activation-signature-predicts