Биолози от лабораторията в Cold Spring Harbor (CSHL) използват математически модел, за да открият решения на редица биологични проблеми. Този метод е разработен в лабораторията на проф. Дейвид МакКендлиш от CSHL.

 

Първоначално моделът е разработен за по-лесно разбиране на взаимодействията между различни мутации в протеините на човек. Сега проф. МакКендлиш и неговият екип го използват, за да разгадаят сложната генна експресия и хромозомните мутации, които възникват в резултат на онкологични заболявания.


 

При провеждане на математическо изследване се откриват връзки между на пръв поглед много различни теми, които имат еднакви технически аспекти. Проучването включва статистически преглед на различни биологични вариации, например кои комбинации от мутации най-вероятно могат да възникнат в определен протеин или кои хромозомни мутации най-често се срещат заедно в една и съща ракова клетка.

 

При голям обем от данни, засягащ комплексни биологични променливи, например хилядите аминокиселини, които изграждат протеините, предвиждането на всичи възможни комбинации или мутации е изключително труден процес.

 

Основната цел на екипа от учени е да изследват взаимодействията между различните мутации, които са се появили. Понякога при наличие само на един вид нарушение в генетичния код не се наблюдава клинична изява, но при комбинация на една или няколко различни по вид мутации има нарушение.

 

Разработените от МакКендлиш и останалите изследователи методи могат да се използват за интерпретиране на данни от експерименти, които измерват как стотици хиляди различни комбинации от мутации влияят върху функцията на протеините.

 

Идеята за това проучване се поражда в Националната академия на науките. Там Джейсън Шелцер и доцент Джъстин Кини работят с МакКендлиш, като му помагат да приложи своите методи към наблюдения на генната експресия и еволюцията на мутациите, които предизвикват раково заболяване.

 

Екипа от учени разработват нов софтуер, който би могъл да помогне на множество други специалисти да използват същите подходи в собствената си работа и проучвания. Изледователите от лабораторията в Cold Spring Harbor (CSHL) се надяват техният математически модел да бъде приложим и при други различни биологични проблеми.

 

Източници:

https://www.pnas.org/content/118/40/e2025782118