Според изследване, проведено от испански учени,  3% от случаите на внезапна смърт при
наркоманите са настъпили в следствие на кокаинова употреба. В повечето случаи фаталният край е причинен от сърдечни и сърдечносъдови проблеми.


Авторите на проучването са категорични, че кокаинът е изключително опасна, но често подценявана субстанция, която уврежда почти всички органи и системи, като най-засегнато е сърцето.


Испанските учени обясняват, че смъртните случаи, след употреба дори на минимални дози, никак не са редки.


Експертите съветват клиницистите да имат предвид употреба на кокаин при млади пациенти със сърдечносъдово заболяване или внезапна смърт, особено при лица без наличие на традиционните рискови фактори за атеросклероза.


По време на проучването, проведено в югозападна Испания,  били анализирани над 600 случая на внезапна смърт, като жертвите били само мъже. При 21 от случаите била установена кокаинова употреба.


В над 60 % от смъртните случаи, причината за внезапен летален край били сърдечносъдови  инциденти а в над 15 % - мозъчносъдови.


Било установено, че дози от 0.1 до 24. mg/l могат да доведат до внезапна смърт, като смъртни случаи имало и при пациенти с много ниски концентрации.