Международен екип от учени, ръководен от специалисти от Медицинския факултет на Калифорнийския университет в Сан Диего, разработиха специфична карта на човешкия микробиом, която има за цел да изследва приликите и разликите между геномните и клетъчните промени, открити при различни видове тумори и свързани с тях гъбички.

 

Еволюцията на микробиомът и раковите клетки протича едновременно в човешкия организъм, често разчитайки на едни и същи ресурси. Конкуренцията за тези ресурси обикновено засяга репликацията и оцеляването на раковите клетки, микроорганизмите, както и нормалното развитие на човешкия организъм.


 

Гъбичките, открити в човешкото тяло, обикновено биват два основни типа - гъбички от околната среда, като дрожди и плесени, които обикновено не причиняват вреда на повечето здрави хора, и комменсални гъбички, които живеят върху или вътре в човешкото тяло и могат да бъдат безвредни, осигуряват полза като подобряване на здравето на червата или да допринесат за появата на заболяване, като гъбични инфекции или чернодробни нарушениея.

 

Гъбичките имат роля и при нормалното функциониране на имунната система на гостоприемника, което е от голямо значение при имунокомпрометирани пациенти, включително страдащи от онкологично заболяване.

 

В новото изследване е направена характеристика на туморния микобиом, включващ и гъбичките, асоциирани с онкологичните заболявания, в 17 401 проби от тъкани, кръв и плазма на пациенти с 35 различни видове рак в четири независими кохорти.

 

Изследователите откриват гъбична ДНК и клетки с ниско съдържание при много от по-големите туморни формации в човешкия организъм, с разлики в състава на техния микробиом.

 

Установено е, че един вид гъбички се открива в по-големи количества при туморни формации на гърдата на пациенти на възраст над 50 години, докато нарастването на друг вид може да се наблюдава при онкологични процеси, протичащи в белия дроб.

 

Открити са още и значителни корелации между специфични гъбички и възрастта на пациента, както и между туморни подтипове, тютюнопушене, отговор към имунотерапия.

 

Фактът, че гъбичките често присъстват в човешките тумори, трябва да стимулира провеждането на допълнителни проучвания, с помощта на които по-добре да се изучат техните потенциални ефекти и да се преразгледа информацията за онкологичните заболявания на база специфичния за всеки човек микробиом.

 

Информация за проучването е публикувана в сп. Cell.

 

Референции:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)01127-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867422011278%3Fshowall%3Dtrue