Почти няма заболяване, при диагностиката или проследяването на което да не се прилага на пациента един или друг образен метод. За това е полезно да сме запознати с този тип изследвания и доколко е вярно схващането, че те са вредни за организма.
 
Образната диагностика е медицинска специалност, при която се получават индиректни изображения на анатомичните структури от човешкото тяло. Това е възможно благодарение на въздействието на различни видове енергия върху тях. 
 
Основните методи на изследване са:
 • Рентгенография,
 • Ехография,
 • Компютърна томография,
 • Магнитно-резонансна томография.
 
Рентгенографията намира приложение при диагностицирането на много състояния - счупвания на кости, белодробни заболявания, различни стомашно-чревни проблеми и други. Този метод на изследване е бързо изпълним, лесно достъпен и широко приложим. При рентгенографията енергията, използвана за добиване на образа, са рентгеновите лъчи. Необходимо е да се знае, че рентгеновите лъчи оказват йонизираща радиация върху човешкия организъм. Поради тази причина има определени изисквания за провеждане на изседването:
 
 • При деца се избягва поради незрялост на кръвотворната, костната и други системи;
 • При бременни е забранено поради отрицателния ефект върху плода, тогава се прилага само при строги индикации.
 
Във всички останали случаи, съобразно дозата и продължителността на облъчване, за пациентите няма риск от поява на вредни последствия. Интересен е и въпросът, който много хора си задават: „Има ли облъчване в коридора на отделението по образна диагностика?“ Отговорът е: „Няма! Йонизиращо лъчение има само в кабинета и само докато апаратът е в работен режим."
 
Ехографията е често използвана за проследяване на бременността, различни състояния на щитовидната жлеза, на млечните жлези, помага за откриването на заболявания на коремните органи, а също и на кръвоносните съдове и сърцето. Съществуват няколко причини, поради които ехографията е толкова застъпена при повечето медицински специалности:
 • Енергията за добиване на образа е ултразвук, следователно е напълно безвредна.
 • Извършва се бързо, лесно достъпна
 • Има възможност за мобилност
 
Компютърната томография е приложима в случаите, когато получената информация от горните два метода не е достатъчна за поставянето на диагноза на заболяването. Чрез нея се добива по-добра ориентация за локализацията и размерите на болестния процес. Както всеки друг метод, и този има своите недостатъци:
 • За получаване на образа се използват рентгенови лъчи, които оказват йонизиращ ефект върху организма;
 • За добиване на цялостния образ на изследваната област от тялото, се правят множество последователни рентгенови снимки. Това прави лъчевото натоварване за организма много по-голямо, в сравнение с обикноевната рентгенография;
 • Ограничено използване при деца и бременни, приложим само при строги изисквания и спешни състояния;
 • Изисква повече време за изпълнението му, няма възможност за мобилност, по-скъп.
 
Магнитно-резонансната томография е най-новият метод. Показания за използването му са различни заболявания на мозъка, костите, ставите. Подобно на компютърната томография, се получава подробна информация за големината и разположението на болестния процес. Недостатъците му са, че е много скъп, трудно достъпен. Времето за провеждане на изследването е най-дълго. Необходимо е продължително и неподвижно стоене в апарата, което го прави трудно поносим за хора, изпитващи страх от тесни пространства. Голямо предимство е, че за получаване на образа се използва магнитно поле. Това прави метода напълно безвреден и приложим при деца и бременни.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Методите, използващи йонизираща радиация, са рентгенография и компютърна томография. При превишаване на лъчевата доза с времето могат да се появят различни вредни ефекти - отпадналост,смущения във кръвотворната и репродуктивната функция,увреди на плода,канцерогенни ефекти. Поради тези причини е необходимо целенасочено, внимателно и контролирано провеждане. Другите два метода: ехография и магнитно-резонансна томография са безвредни за организма и могат да се използват за по-често и продължително проследяване на някои заболявания, както и по време на бременност. Но не забравяйте, че за всяко изследване има точни показания за провеждането му.
 
Независимо от характера на здравословното състояние е добре да се доверите на преценката на лекуващия лекар. Той ще реши кое от посочените изследвания ще е най-подходящо за случая. Въпреки някои от недостатъците, методите на образната диагностика са неразделна част от процеса на откриване на болестите, тяхното проследяване и профилактика на вашето здраве.
 
4635