Освен спазването на основните хигиенни мерки за превенция срещу инфекциозния причинител коронавирус COVID-19, важно значение има и честото проверяване на актуалната излизаща информация. Вирусът е силно изменчив и някои от механизмите на предаване могат да се променят в други насоки, което от своя страна да доведе до промяна в профилактичните методи.


Към момента все повече се говори за основния механизъм на предаване, който се оказва контактно-битовият, а не респираторният. Болните и заразените са рискови в радиус до 1-2 метра, тъй като отделят секрети, съдържащи вирусните частици.


Поставянето на индивидуални маски е препоръчително, макар и все повече експерти да оспорват тяхното значение за протекция, но същевременно е от значение как ги сменяме. Преди сваляне на старата и преди поставяне на новата маска е необходимо да измием ръцете си, а освен това и да ги отстраняваме само от връзките, без докосване около областта на лицето. След това трябва да бъдат изхвърлени в кошче, което е затворено с капак.Освен честото миене на ръце е от значение и изборът на храна – да се избягва сурово или полусурово месо, както и измиване на плодове и зеленчуци с обилно количество вода.


Макар и все още инкубационният период да достига до 14 дни, най-често заразените изявяват симптоми около 5-6 ден от контакта.


Дори в момента се изследва способността на вируса да оцелява при попадане в околната среда. Към момента резултатите показват, че върху пакети – изработени от хартия вирусът не оцелява дълго време. По отношение на опаковки от пластмаса или найлон се препоръчва предварителна дезинфекция, която може да се провежда и с обикновени дезинфектанти – белина или спирт.


На първо място, колкото и банално да звучи е честото миене на ръцете. От значение е използването на сапун, а не само изплакването с вода. Освен това е важно да следим децата ни също да бъдат с чисти ръце.


В случай, че нямате възможност да използвате сапун и е налице затруднен достъп до течаща вода, възможно е да се използва и антибактериален гел или кърпички. Важното е да бъде отбелязано на опаковката дали те имат действие само срещу бактерии или техният спектър е по-широк и включва защита срещу вирусни причинители.


При симптоми като кашлица с или без кихане трябва да се използват кърпички за еднократна употреба, а в случай, че не разполагате с такива най-безопасното място е сгъвката на лакътя, а дланите.


С висок риск от усложнения и летален изход са възрастни пациенти, основно над 80-годишна възраст. При тях смъртността по последни данни достига до 18,8%. Във възрастовата група – 70-79 години този процент е почти на половина по-нисък – приблизително 8%.


Във възрастовия диапазон от 40 до 70 години процентът на смъртност варира между 0,4% и 3,6%. При деца, юноши и лица в активна възраст процентът на смъртност се движи около 0,2%.


Към този момент статистиката показва, че при мъже смъртността е по-висока от тази при жени. Така докато при женския пол тя е 1,7%, при мъжете достига до 2,8%.


Най-висока смъртност се отчита при пациенти със сърдечносъдови заболявания, а на второ и трето място – съответно лица със захарен диабет и хронични белодробни заболявания. Важно е да се отбележи, че към момента вирусът почти не засяга кърмаческа и ранна детска възраст.