Най-смъртоносната форма на рак на кожата – меланомът, има своя уникална сигнатура от химикали, откриха учени от Monell Chemical Senses Center и University of Pennsylvania във Филаделфия. Изследването може да помогне за откриването на нов, неинвазивен начин за диагностициране на меланома в ранен стадий. Откритието е публикувано в специализиран доклад в сп. Journal of Chromatography B.


Меланомът е най-агресивният и опасен тип рак на кожата. Той се характеризира с бърз растеж и ранно разпространение в други части на организма.
Типичният меланом е черен, поради синтезирания от клетките меланин. Съществуват обаче и безцветни (левко-меланоми), при които в процеса на злокачественото си израждане туморните клетки са загубили способността да синтезират пигмент. Тези меланоми обикновено са по-злокачествени от черните.


Връзката между меланомните клетки е твърде слаба. Те лесно се отделят от тумора, и биват отнасяни чрез лимфата или кръвта. По тази причина меланомът метастазира много рано и изобилно, навсякъде в организма - регионални лимфни възли, вътрешни органи, мускули, кости, мозък; ако пациентът има други тумори - дори в тях. Също така, меланомните клетки обикновено са високодиференцирани, което ги прави слабо чувствителни на химиотерапия и лъчелечение, и намалява имунната реакция срещу тях, а това спомага за бързия растеж на тумора.За изследването си екипът учени от University of Pennsylvania използвал проби от отгледани в лабораторни условия меланоми в три стадия на развитие, както и здрави клетки. След като отделили пробите, се оказало, че съществуват значителни разлики в концентрацията на някои химикали, отделящи миризми, между нормалните клетки и тези, заразени с меланоми.


Изследователите дори успели да „видят“ разликите между различните видове клетки на меланома от отделяните от тях химически сигнатури.