Медикаментозно индуцираното главоболие представлява хронично главоболие, развиващо се на фона на прекомерна употреба на болкоуспокояващи медикаменти, сред които са най-често използваните лекарства от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (аспирин, парацетамол, ибупрофен и др.), аналгин, кофеин, както и специфични медикаменти, повлияващи мигренозен тип главоболие (триптани, ергоалкалоиди). Употребата на този вид медикаменти над  10 дни в месеца  и с честота средно 2-3 пъти седмично е свързана с риск от хронифициране на болковата симптоматика и поява на медикаментозно индуцирано главоболие. Най-висок риск съществува при прекомерната употреба на комбинирани препарати, т.е. такива, които съдържат две или повече активни субстанции (напр. парацетамол и кофеин и др.) 


Медикаментозно индуцираното главоболие много често се развива вторично, на фона на друг вид първично главоболие, каквото е мигренозното (най-често едностранно, с пулсиращ характер, придружено в повечето случаи от гадене и/или повръщане, чувствителност към светлина или шум), тензионното (най-често двустранно, с чувство за стягане, натиск в главата, често на фона на стрес), както и клъстърното (едностранно, придружено от водниста секреция от едната ноздра, зачервяване на окото от същата страна, общо неспокойствие и невъзможност да се стои на едно място).


Каква е причината за поява на медикаментозно-индуцирано главоболие?


Както мигренозното, така и другите форми на първичен тип главоболие могат сериозно да повлияят ежедневието и социалната активност на засегнатите. Страхът от повторна поява на болката често става причина за вземане на болкоуспокояващ медикамент дори още преди да е започнало същинското оплакване. Често засегнатите не излизат извън дома си, без да носят със себе си съответното лекарство. Когато престане да се наблюдава ефект от даденото лекарство, на фона на прекомерно учестената му употреба или концентрация,  често се прибягва към т.нар. комбинирани препарати, които съдържат в себе си повече от едно активно вещество, например  кофеин, опиоид, ергоалкалоид и др. Освен болкоуспокояващ медикамент, в много случаи пациентите приемат паралелно и лекарства с успокояващ ефект, лекараства за сън или пък енергизиращи средства. Проучвания доказват, че прекомерната употреба именно на комбинирани препарати е сред водещите причини за хронифициране на болковата симптоматика и появата на медикаментозно индуцирано главоболие.


Психичният фактор и нуждата от бързо купиране на болката или нейното предотвратяване още преди да се е появила е водеща причина за прекомерна употреба на болкоуспокояващи средства. Последните, от своя страна, потискат болковата симптоматика на рецепторно ниво. Повишеният прием на този вид медикаменти води рефлекторно до понижаване на чувствителността на рецепторите, за да могат последните да се адаптират към по-високата концентрация. Тези рецептори, от друга страна обаче, са свързани с регулация на болковата чувствителност. „Притъпяването” на рецепторите води до абнормно функциониране на собствения за тялото филтър на болкови сигнали и последните „навлизат”, т.е възприемат се безпрепятствено. Крайният резултат е повишена болкова чувствителност и хронифициране на болковата симптоматика на фона на прекомерен прием на болкоуспокояващи средства.


Три са основните критични рискови моменти за появата на медикаментозно индуцирано главоболие:

  • Смяна на медикамент с една активна съставка (напр.аналгин, парацетамол и т.н.) и преминаване към комбиниран препарат с две или повече съдържащи се субстанции (напр. парацетамол и кофеин и т.н);
  • Прием на болкоуспокояващо средство повече от 10 дни в месеца;
  • Наличие на болкова симптоматика в повече от 14 дни в месеца.