Артериалната хипертония е социално значимо заболяване, което изисква постоянен медикаментозен прием. Подходите при лечението на хипертонията са много. Важно е да се поддържа 24 часов контрол на кръвното налягане с минимална терапевтична доза.

 

Доста ефективен денонощен контрол се постига с някои ACE инхибитори (perindopril, trandolapril, ramipril, enalapril), калциеви антагонисти (amlodipine, felodipine), AT1 блокери (valsartan и др), някои бета блокери със забавено освобождаване (bisoprolol, metoprolol – депо форми, nebivolol и др).


 

За да бъде ефективно лечението на хипертонията, артериалното налягане трябва да се поддържа през цялото денонощие, включително в ранните сутрешни часове (особено след полунощ от 4 до 8 часа сутринта), в нормални стойности.

 

Според утвърдена терапевтична стратегия лечението на артериална хипертония започва с едно лекарство в ниска доза или комбинация от две лекарства в ниска доза. Ако след 2 до 4 седмици не се постигне очакваният терапевтичен ефект, трябва същото лекарство (ако лечението е започнало с 1 препарат) или лекарства, да се прилагат в оптимална доза или да се прибави ново лекарство в ниска доза.

 

Ако и в този случай не се постигне очакваният ефект се преминава на двойна или тройна комбинация с оптимални дози за всяко лекарство от комбинацията. При комбиниране на лекарствата, освен потенцииране на антихипертензивния ефект се цели още профилактика и регресия на увреждане на прицелните органи (сърце, бъбрек, мозък, очи). Например ACE инхибиторите в комбинация с indapamide намаляват левокамерната хипертрофия. ACE инхибиторите намаляват още протеинурията и освен това отстраняват отоците на краката, предизвикани от лечение с калциеви антагонисти.

 

Ефективни антихипертензивни комбинации са: ACE инхибитор , АТ1 блокер, бета блокер в кобинация с диуретик, друга често използвана комбинация е бета блокер с калциев антагонист (amlodipine, felodipine). Трябва да се избягват комбинациите бета блокер с брадикарден калциев антагонист какъвто е verapamil.

 

При избор на антихипертензивно лекарство за мъже следва да се отчита възможността за неблагоприятно повлияване на еректилната дисфункция, например при терапия с бета блокери. Еректилната дисфункция не се повлиява от ACE инхибитори, AT1 блокери, калциеви антагонисти. В случай на необходимост от антихипертензивна терапия по време на бременност се препоръчват: methyldopa, metoprolol, labetalol или pindolol.