Медиастиноскопията е торакална (гръдна) хирургична процедура, която се извършва с помощта на медиастиноскоп за изследване на медиастинума (средостение, пространството в гръдния кош, което се намира между двата бели дроба и което е ограничено отпред от гръдната кост, отзад от гръбначния стълб и отдолу от диафрагмата).

 

Процедурата се извършва при различни показания, включително биопсия на медиастиналните лимфни възли, тъкани или метастази. Медиастиноскопията има висока чувствителност (> 80%) и специфичност (100%) при поставянето на диагнозата рак на белия дроб.Медиастиноскопията е хирургична ендоскопска процедура, при която се прави разрез над югуларната изрезка на гръдната кост и през него се вкарва медиастиноскоп.

 

Медиастиноскопията може да се извърши под местна или обща анестезия. Общата анестезия е предпочитана в повечето случаи, ако пациентът няма предоперативни признаци или симптоми на обструкция на дихателните пътища.


Медиастиноскопията може да се проведе като различни процедури:


Цервикалната (шийна) медиастиноскопия се използва за оглед на горния медиастинум, осигурява достъп до предтрахеалните, паратрахеалните и предните субкаринални лимфни възли.


Трансторакална медиастиноскопия, известна също като процедура на Чембърлейн или предната медиастинотомия, е процедура, при която се изследват лимфни възли или туморна маса между аортата и белодробната артерия.


Основните клинични показания за медиастиноскопия са:

  • Оценка на участието на лимфните възли при пациенти с карцином на белия дроб;
  • Тъканна биопсия на предполагаеми тумори;
  • Отстраняване на медиастиналните маси и увеличените лимфни възли.


Най-честата индикация за медиастиноскопия е процедурата за поставяне на диагнозата на недребноклетъчен белодробен карцином. Патологичните резултати, получени от процедурата, са много важни при приспособяването на лечението за пациента.


Други индикации за медиастиноскопия включват диагностицирането и отстраняването на медиастинални маси и увеличени лимфни възли. Ходжкинов и Неходжкинов лимфом, може да се диагностицират чрез медиастиноскопия заедно със саркоидоза, която има сходни прояви при изобразяване. Медиастинална туморна маса като тимом, може да бъде отстранена чрез медиастиноскопия в зависимост от нейния размер.

 

Вземането на проби от лимфни възли може да диагностицира инфекциозни процеси като туберкулоза и гъбични инфекции. Доброкачествените медиастинални кисти също могат да бъдат отстранени чрез медиастиноскопия. Медиастиноскопията се използва също и за диагностика и лечение на мезотелиом.

2525