Една от най-интересните области, представляваща интерес за човечеството, е свързана със смущенията в развитието. Нарушенията в организма от момента на оплождането до момента на раждането включват различни по характер и тежест промени. Те се означават като вродени пороци, малформации или уродства. Обикновено тези дефекти са налице още при раждането, но могат да се проявят и на по-късен етап в живота.

 

Една от най-честите причини за вродените пороци са генните, хромозомни и геномни мутации като самостоятелно явление или в комбинация с действието на конкретен външен фактор, водещ до проявата на тези състояния. Ендогенни фактори, оказващи влияние върху проявата на смущения в развитието са: 


  • Йонизиращата радиация. Води до нарушения в обмяната и хромозомния апарат.
  • Непълноценно хранене на майката. Води до отсъствие на прием на достатъчно витамини и аминокиселини.
NEWS_MORE_BOX

 

  • Химически фактори. Употребата по време на бременността на различни лекарствени средства и химически съединения, използващи се в бита, селското стопанство и промишлеността може да доведе до прекъсване на бременността, възникване на генни мутации, непълно развитие на плода и други рискови за плода състояния.
  • Хипоксията. В резултат на нея и недостига на кислород се потиска синтеза на нуклеиновите киселини, предизвиква се неблагоприятен ефект върху обмяната на веществата.
  • Инфекциозен фактор. Особено когато бременните жени са прекарали инфекции в първите 3 до 4 месеца от бременността (като дребна шарка, рубеола, херпес симплекс - първична инфекция).
  • Хормоналните разстройства също оказват съществено въздействие върху плода. Рисков фактор за плода може да бъде състояние на диабет. В този случай може да се развие диабетна фетопатия.