Увеличение от 5000 смъртни случая на рак на простатата има по време на пандемията, въпреки по-малкото поставени диагнози, сигнализират от Prostate Cancer UK. От благотворителната организация констатират значителни промени в диагностиката и лечението на рака на простатата през последните 2-3 години при прегледа на болнични данни на NHS. Според тях заболяването е било установявано в по-напреднал стадий, когато вече е трудно лечимо. Леталитетът от рак на простатата се е утроил през първата година от пандемията от COVID-19, са още изводите им.

 

Данните са представени на конгреса на Европейското дружество по медицинска онкология (European Society for Medical Oncology) в Париж миналата неделя.


 

Според данните общият леталитет при мъжете с рак на простатата се е увеличил от 7% преди пандемията до 26% през първите девет месеца на пандемията.

 

С 18% се е увеличил леталитетът в следващите девет месеца, от януари 2021 до септември 2021 г. - броят на случаите на летален изход е бил останал значително висок.

 

Според проучвания голяма част от този ръст не е свързан с леталитета поради Covid-19.

 

Според статистиката, сравняваща диагнозите, поставени между октомври 2018 г. и март 2020 г.,  делът мъже, на които е била поставена диагноза и които са били на възраст под 75 години, е намалял с около четири процентни пункта.

 

Нарастващ процент от случаите не са били откривани преди да се потърси спешна медицинска помощ.

 

Установено е, че случаите на рак на простата се откриват по-често при възрастни хора, което е свързано с повишаване на вероятността от диагностициране на напреднал стадий на заболяването.

 

Степента на преживяемост при рак на простатата в първите два етапа на заболяването е почти 100%.

 

При пациенти в напреднал стадий на заболяването процентите на преживяемостта  намаляват до около 50%.

 

Източник:
The Economic Times