Стволови клетки, извличани от няколко грама телесни мазнини, са новото обещаващо оръжие в борбата с остеоартрита, което има потенциала един ден да отнеме палмата на първенството от настоящия златен стандарт – ставното протезиране.

 

Според д-р Фаршид Гулак – професор по ортопедична хирургия в Университета Дюк, инжекциите със стволови клетки могат да направят ставното протезиране ненужно като спрат дегенеративните процеси в ставния хрущял и възстановят загубените количества хрущял.


 

Той е един от първите изследователи, извлекли стволови клетки от мастна тъкан. Според него извличането на стволови клетки от мастна тъкан е много рентабилно, което отваря вратата и пред други потенциални приложения – тези клетки могат да бъдат стимулирани да се превърнат в костна или други типове тъкан. Това означава, че минимална по обем липосукция може да даде необходимите стволови клетки за възстановяване на големи стави.

 

Досега повечето проучвания се насочваха към лечение на малки локализирани увреждания на ставния хрущял. Едва през последните няколко години стана възможно лечението на големи стави като тазобедрената и колянната. За да стане възможно възстановяването на ставната повърхност и повторното й покриване с хрущял, в ставата се въвежда „скеле“ от специална биоразградима материя, което играе ролята на основа, върху която се формира нов хрущял.

 

В момента текат няколко клинични проучвания, които оценяват ефикасността и безопасността на стволовоклетъчната терапия при остеоартрит.