Ново поколоение лекарство за мигрена показва рекордна поносимост сред пациентите и намалява тежестта и честотата на мигренозните пристъпи с поне 50%. Като най-важна полза от него и като най-сериозно предимство пред досега разработваните лекарства учените посочват мощния му превантивен ефект.

 

Проучванията за ефективността на иновативния продукт дават нова надежда за хората, които не се повлияват добре от досегашните лечебни подходи.


 

Ефектът на новото лекарство за мигрена е проследен сред 1000 души в Англия. Преди проучването е установено, че мигренозните пристъпи при тях обхващат средно 8 дни на месец. В продължение на 6 месеца те са лекувани с новото лекарство, прилагано във вид на инжекция веднъж месечно. След края на проучването е установено, че продължителността на мигренозните им пристъпи е намалена с почти 50% - до 4-5 дни на месец.

 

Иновативното лекарство срещу мигрена е разработено на база на моноклонални антитела, които в организма имитират действието на специфични имунни компоненти и се свързват с определени протеини. Това са протеини, отделяни в организма по време на мигренозен пристъп и асоциирани със силното мигренозно главоболие.

 

Учените все още не са изяснили механизма на действие на тези протеини, но е доказано, че блокирането на секрецията им профилактира главоболието и то изобщо не се появява. Така макар мигренозен пристъп да настъпи, той няма да е придружен от най-тежкия си и омаломощаващ симптом.

 

NEWS_MORE_BOX

 

На този етап не е потвърдено дали новоразработваното лекарство за мигрена ще действа на всички пациенти. Много позитивна е обаче новината, че то показва изключително добър ефект при хора, които не откликват на досега прилаганите лечебни подходи.

 

Специфична особеност на новото лекарство е и това, че то ще позволи подход към мигрената, който досега не е прилаган. Повечето медикаменти досега се прилагаха за лечение на вече проявила се мигрена и за намаляване на симптоматиката й. Новият продукт ще действа за превенция на главоболието в зародиш.

 

Хубавото е, че в повечето случаи появата на мигренозното главоболие е предшествано от други разпознаваеми симптоми като т.нар. аура, стомашно неразположение или зрителни нарушения. Още при поява на тези оплаквания ще може да се прилага новото лекарство, което ще ограничи мигренозния пристъп само до тези, много по-леки от главоболието симптоми.